Logo

RSS Print

Egmont Rapporten 2015 'Intensive læringsforløb'

Egmont Rapporten 2015 handler om, hvordan børn og unges faglighed og trivsel kan øges gennem intensive læringsforløb.

Hvert år starter mange tusind børn deres skoleliv – fulde af forventning. Mange af dem vil i løbet af de næste 10 år opleve læring i passende tempo og sværhedsgrad, mens andre vil have brug for særlig hjælp og støtte undervejs.

Egmont Fonden arbejder for et godt liv for børn og unge. Det gør vi blandt andet ved at støtte lyst til læring.

For lyst til læring er en helt afgørende forudsætning for, at børn får reelt udbytte af at gå i skole – men for nogle børn skal der noget andet og mere til at finde lysten til læring frem end den undervisning, den almene skole tilbyder.

Egmont Rapporten 2015 stiller skarpt på børns lyst til læring og behovet for intensive læringsforløb, og hvordan intensive læringsforløb som eksempelvis camps, tutoring eller andre målrettede forløb kan øge børn og unges lyst til at lære og styrke dem fagligt og personligt.

Egmont Rapporten 2015 består af tre elementer:

  • En dybdegående analyse af behovet for intensive læringsforløb – ifølge lærere, skoleledere og forældre.
  • Inddragelse af børn og unge, der har oplevet intensive læringsforløb på egen krop. Børnene og de unge har været på filmværksted og produceret film, hvor de fortæller voksne og andre børn, hvad de har fået ud af forløbene.
  • Beskrivelser af internationale erfaringer med intensive læringsforløb.

Videoer fra filmværkstedet:

Børn interviewer hinanden: Hvad får du ud af intensiv læring?

Filmværksted om intensiv læring

Filmværksted om intensiv læring - engelske undertekster