Logo

RSS Print

Egmont Rapporten 2014 'Alvorlig sygdom og sorg'

Det har store konsekvenser for børn og unge, når de rammes af alvorlig sygdom eller sorg og/eller er i en livskrise. Egmont Rapporten 2014 sætter fokus på disse børn og giver dem en stemme.

”Jeg rejste mig op i klassen og fortalte, hvad der var sket. Jeg sagde også, at de kunne spørge ind til det, hvis de ville. Men det var der ikke rigtig nogen, der gjorde”.

Sådan fortæller 16-årige Liva om sin oplevelse i skolen en uge efter sin fars død.

Liva hører til de mere end 25 procent af danske børn og unge, der oplever dødsfald eller sygdom i nærmeste familie eller oplever selv at blive ramt af alvorlig sygdom – inden de fylder 25 år. Liva er også en af de unge, der modigt og ærligt står frem og fortæller sin historie for at kunne hjælpe andre, der kommer i samme situation.

Børn og unge, der står midt i en livskrise, kan have svært ved at råbe op og fortælle både voksne og kammerater, hvad de har brug for. Men børn og unge er mennesker med rettigheder, der skal respekteres. Børn og unge skal høres.

Med Egmont Rapporten 2014 ønsker Egmont Fonden at hjælpe disse børn og unge med at blive hørt.

Denne første udgave af Egmont Rapporten fokuserer på børn og unge, der rammes af alvorlig sygdom eller sorg. Det er nemlig en livskrise, der har store konsekvenser for børnene og de unges liv. Mange af dem føler sig så anderledes og så lidt forstået af deres omgivelser, at de trækker sig ind i sig selv. Mange af dem har så meget fravær, at de klarer sig dårligt fagligt og måske aldrig gennemfører en ungdomsuddannelse. Nogle bliver belastet så meget psykisk, at de overvejer selvmord.

Som en del af udarbejdelsen til rapporten inviterede Egmont Fonden 21 børn og unge til et magasinværksted i juni 2014. Her hjalp frivillige journalister, layoutere, redaktører og fotografer fra Egmont Publishing børnene og de unge med at fortælle deres historier. Deres historier blev bragt i magasinet Vores Verden, og i Egmont Rapporten 2014 går flere af citaterne igen.

Egmont Rapporten 2014 bygger på viden fra tre kanaler:

  • Resultaterne af Omsorgsmålingen - Når sorgen rammer, som Egmont Fonden i 2013 fik lavet i samarbejde med Mandag Morgen om børn og unge, der lever med alvorlig sygdom eller mister deres forældre.
  • Artiklerne fra magasinet Vores Verden, som er skrevet af 21 børn og unge, der selv enten er alvorligt syge eller har mistet en af deres forældre.
  • Interview med nøgleaktører og eksperter på området, der sætter tallene fra Omsorgsmålingen – Når sorgen rammer og rådene fra Vores Verden ind i et professionelt og handlingsorienteret perspektiv.

Mød børnene og de unge fra Vores Verden her: