Logo

RSS Print

Årstema 2017: ”Os, der er anbragt”

Egmont Fonden havde i 2017 anbragte børn og unge som fondens årstema. Årstemaet satte fokus på, hvad det vil sige at være anbragt, hvilke konsekvenser det har, og hvordan man kan styrke anbragte børn og unges læring og livsduelighed.

Egmont Fonden valgte at sætte fokus på anbragte børn og unge, fordi de er nogle af de allermest udsatte børn i vores samfund.

Anbragte børn og unge klarer sig markant dårligere end deres jævnaldrende, når det kommer til gennemføre en ungdomsuddannelse. Og både danske og internationale studier viser, at anbragte børn og unge præsterer dårligere i skolesystemet, end de faktisk har evner til. En væsentlig årsag til dette er, at de selv – og især de voksne omkring dem – har lave forventninger og stiller lave krav til deres skolepræstationer og faglige udvikling. 

Og uddannelse er vigtig. Det er en vigtig beskyttelsesfaktor mod yderligere udsathed såsom arbejdsløshed, kriminalitet og misbrug. Og derfor er der i dag også brug for, at vi bliver bedre til at understøtte anbragte børn og unges læring og livsduelighed, så andelen af anbragte børn og unge der får sig en ungdomsuddannelse kan blive større.

Anbragte er kernemålgruppe for Egmont Fonden
Anbragte børn har været en kernemålgruppe for Egmont Fonden gennem de seneste mange år. Fonden har igangsat og støttet målgruppen gennem blandt andet læringsprogrammet Lær for Livet, gennem donationer til en række NGOer, kommuner og vidensinstitutioner og gennem partnerskaber med organisationer, for hvem anbragte børn er en vigtig målgruppe. 

Den første større aktivitet under årstemaet var Egmont Fondens Børnetopmøde, som blev afholdt den 1. april 2017. På topmødet inviterede Egmont Fonden 30 anbragte børn ind til en dag, hvor de fik mulighed for at komme til orde og give deres bud på, hvordan beslutningstagere, lærere, plejefamilier, opholdssteder og institutioner kan styrke anbragte børn og unges læring og skolegang.  

Det er værdifuldt og nødvendigt at spørge de anbragte børn og unge – og det er vigtigt at inddrage deres viden og erfaringer, hvis vi skal skabe positive og bæredygtige forandringer, som kan styrke deres læring og livsduelighed. Egmont Fonden udgiver i primo juni en publikation med afsæt i Børnetopmødet, hvor de anbragte børns råd og anbefalinger bliver omdrejningspunktet.