Logo

RSS Print

Advisory Board

Få overblik over hvem der sidder med i Egmont Fondens advisory board om årstema 2019 'Den gode skolestart'.

Egmont Fonden har sammensat et advisory board i arbejdet med årstema 2019 om 'den gode skolestart'. Netværket består af organisationer og personer, der har indsigt i børns skolestart og overgangen mellem dagtilbud og skole.

Advisory boardets vigtigste rolle er at bistå med faglig indsigt og være med til at rådgive Egmont Fonden i forhold til ’den gode skolestart’. Advisory boardet er desuden et forum for videns- og erfaringsudveksling. 

Her er medlemmerne af Egmont Fondens advisory board om 'den gode skolestart':

Jeanette Sjøberg, formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening
Lars Søgaard Jensen, faglig sekretær i BUPL
Pia Jessen, formand for Børnehaveklasseforeningen
Rasmus Edelberg, formand for Skole & Forældre
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen
Sarah Gruszow Bærentzen, formand for Danske Skoleelever
Jakob Aagaard Harder, dekan hos Danske Professionshøjskoler
Jette Kyhl, konsulent hos Center for Børn og Uddannelse i Kommunernes Landsforening (KL)
Anne Vang Rasmussen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
Kari Rune Jakobsen, formand for Landssamrådet af PPR-chefer
Christina Barfoed-Høj, kontorchef (dagtilbud) i Børne- og Socialministeriet
Trine Elmelund Christensen, kontorchef (grundskole) i Undervisningsministeriet
Mette With Hagensen, formand for Børnerådet
Mette Deding, udviklingsdirektør og konstituerende direktør i VIVE
Stina Vrang Elias, direktør i Tænketanken DEA
Signe Bohm, områdechef (dagtilbud for børn) i EVA
Anja Hvidtfeldt Stanek, lektor på Syddansk Universitet (SDU)
Lars Qvortrup, centerleder for Nationalt Center for Skoleforskning (DPU, AU)
Stig Broström, professor emeritus
Hilde Dehnæs Hogsnes, forsker på universitetet i Sørøst-Norge
Tomas Ellegaard, lektor i pædagogisk psykologi på Roskilde Universitet (RUC)
Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden
Christian Engel Brund, uddannelseschef for Nationalt Programarbejde i Red Barnet
Helle Tilburg Johnsen, vicedirektør i Børns Vilkår
Thomas Thyrring Engsig, docent og forskningsleder på UCN Professionshøjskolen
Rikke Bay, forlagschef hos Alinea