Logo

RSS Print

Hvorfor ordblindhed?

Hvert år udvælger Egmont Fonden et årstema, som sætter fokus på et særlig aspekt, livssituation eller udfordring ved det at være udsat barn eller ung. I 2018 er Egmont Fondens årstema ordblindhed. 

Egmont Fonden ønsker at skabe synlighed om, indsigt i og debat om, hvordan vi kan skabe varige forbedringer for udsatte børn og unge. Derfor arbejder Egmont Fonden hvert år med ét årstema, som i løbet af året danner rammen for en række af fondens større aktiviteter. 

Temaet har fokus på udsatte børn og unge, og hvordan vi kan bidrage til at styrke deres læring og livsduelighed. Det kan være en konkret udfordring, indsats, metode eller målgruppe, der vælges som tema.

Til understøttelse af arbejdet med årsteamet nedsætter Egmont Fonden altid en følgegruppe. 

Årstema 2018: Ordblindhed
Egmont Fonden vil i 2018 sætte fokus på, hvad det vil sige at være ordblind, hvilke konsekvenser det kan have, og hvordan man kan styrke ordblinde børn og unges læring og livsduelighed.

Omkring 7% af Danmarks børn og unge vurderes til at være ordblinde. Derfor har Egmont Fonden valgt at sætte fokus på ordblinde børn og unge, for de klarer sig dårligere end deres jævnaldrende, når det kommer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Flere undersøgelser viser, at ordblinde børn og unge klarer sig dårligere i skolesystemet, end de faktisk har evner til. Og uddannelse er en væsentlig beskyttelsesfaktor mod yderligere udsathed. Derfor vil Egmont Fonden gerne investere i indsatser tilpasset ordblindes behov, der kan forbedre deres mulighed for på sigt at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det er værdifuldt og nødvendigt at spørge de ordblinde børn og unge. Børn og unge har vigtig viden at bidrage med både i forhold til deres egen udvikling og samfundet som helhed, og derfor er børne- og ungeinddragelse en del af Egmont Fondens DNA.

I forbindelse med årstemaet opretter Egmont Fonden derfor et børnepanel, bestående af ordblinde børn og unge, der skal fungere som en ekspertgruppe i 2018. Ordblinde børn og unge er eksperter i eget liv. Børnepanelet skal i løbet af året være et stærkt talerør for ordblinde børn og unge og repræsentere målgruppen i dialog med nøgleaktører.

Egmont Fonden vil også afholde et børnetopmøde i foråret, hvor 30 ordblinde børn og unge kommer med gode råd og anbefalinger til Egmont Fonden. Ved at lade børnene komme til orde, kan vi blive klogere på, hvordan vi som samfund, kan styrke ordblindes læring og livsduelighed. Børneinddragelsen er afgørende for at kunne skabe positive og bæredygtige forandringer.