Logo

RSS Print

Årstemaer

Hvert år udvælger Egmont Fonden et årstema, som sætter fokus på et særligt aspekt, livssituation eller udfordring ved det at være udsat barn eller ung.

Egmont Fonden ønsker at skabe synlighed om, indsigt i og debat om, hvordan vi kan skabe varige forbedringer for udsatte børn og unge. Derfor arbejder Egmont Fonden hvert år med et årstema, som i løbet af året danner rammen for en række af fondens større aktiviteter. Første årstema var i 2017.

Temaet har fokus på udsatte børn og unge, og hvordan vi kan bidrage til at styrke deres læring og livsduelighed. Det kan være en konkret udfordring, indsats, metode eller målgruppe, der vælges som tema.

Til understøttelse af arbejdet med årsteamet nedsætter Egmont Fonden altid en følgegruppe og forsøger at inddrage børn og unge gennem et børnepanel og/eller børnetopmøde.

Oversigt over Egmont Fondens årstemaer: