Logo

RSS Print

Årstema 2017: ”Os, der er anbragt”

Hvert år udvælger Egmont Fonden et årstema, som sætter fokus på et særlig aspekt, livssituation eller udfordring ved det at være udsat barn eller ung. I 2017 er Egmont Fondens årstema "Os, der er anbragt". 

Egmont Fonden ønsker at skabe synlighed om, indsigt i og debat om, hvordan vi kan skabe varige forbedringer for udsatte børn og unge.

Derfor arbejder Egmont Fonden hvert år med ét årstema, som i løbet af året danner rammen for en række af fondens større aktiviteter. 

Temaet har fokus på udsatte børn og unge, og hvordan vi kan bidrage til at styrke deres læring og livsduelighed. Det kan være en konkret udfordring, indsats, metode eller målgruppe, der vælges som tema.

Til understøttelse af arbejdet med årsteamet nedsætter Egmont Fonden altid en følgegruppe. 

Årstema 2017: "Os, der er anbragt"

Egmont Fonden har i 2017 ”Os, der er anbragt” som fondens årstema. Årstemaet sætter fokus på, hvad det vil sige at være anbragt, hvilke konsekvenser det har, og hvordan man kan styrke anbragte børn og unges læring og livsduelighed. 

Egmont Fonden har valgt at sætte fokus på anbragte børn og unge, fordi de er nogle af de allermest udsatte børn i vores samfund. Anbragte børn og unge klarer sig markant dårligere end deres jævnaldrende, når det kommer til gennemføre en ungdomsuddannelse. Og både danske og internationale studier viser, at anbragte børn og unge præsterer dårligere i skolesystemet, end de faktisk har evner til. En væsentlig årsag til dette er, at de selv – og især de voksne omkring dem – har lave forventninger og stiller lave krav til deres skolepræstationer og faglige udvikling. 

Og uddannelse er vigtig. Det er en vigtig beskyttelsesfaktor mod yderligere udsathed såsom arbejdsløshed, kriminalitet og misbrug. Og derfor er der i dag også brug for, at vi bliver bedre til understøtte anbragte børn og unges læring og livsduelighed, så andelen af anbragte børn og unge der får sig en ungdomsuddannelse kan blive større.

Anbragte børn har været en kernemålgruppe for Egmont Fonden gennem de seneste mange år. Fonden har igangsat og støttet målgruppen gennem bl.a. læringsprogrammet Lær for Livet, gennem donationer til en række NGOer, kommuner og vidensinstitutioner og gennem partnerskaber med organisationer, for hvem anbragte børn er en vigtig målgruppe. 

Den første større aktivitet under årstemaet var Egmont Fondens Børnetopmøde, som blev afholdt den 1. april 2017. På topmødet inviterede Egmont Fonden 30 anbragte børn ind til en dag, hvor de fik mulighed for at komme til orde og give deres bud på, hvordan beslutningstagere, lærere, plejefamilier, opholdssteder og institutioner kan styrke anbragte børn og unges læring og skolegang.  

Det er værdifuldt og nødvendigt at spørge de anbragte børn og unge – og at det vigtigt at inddrage deres viden og erfaringer, hvis vi skal skabe positive og bæredygtige forandringer, som kan styrke deres læring og livsduelighed. Egmont Fonden udgiver i primo juni en publikation med afsæt i Børnetopmødet, hvor de anbragte børns råd og anbefalinger bliver omdrejningspunktet.

Læs mere om Børnetopmødet 2017 her. Læs om publikationen fra Børnetopmødet her