Logo

RSS Print

Sådan arbejder vi

Egmont Fonden arbejder for at forbedre udsatte børn og unges læring og livsduelighed gennem viden, kapital og netværk. 

Vi ejer hverken børnenes problemer eller løsningerne på dem.

Vi kan som fond tage et medansvar. Men vi kan og bør ikke løse problemerne alene. Vi vil altid arbejde sammen med andre. Offentlige-  og private aktører og civilsamfundet.

Det vi investerer i samarbejdet er viden, kapital og netværk.  

Egmont Fondens arbejdsform

  • Vi har et helhedsorienteret fokus, hvor vi både arbejder med barnet og med familien, fordi vi kan skabe størst forandring ved også at fokusere på forældrene

  • Vi sætter særligt ind med en tidlig indsats, fordi al forskning viser, at her skaber investeringerne den største værdi

  • Vi prioriterer at engagere civilsamfundet og frivillige kræfter for at skabe en vedvarende forandring

  • Vi har barnet i fokus og arbejder målrettet med børneinddragelse

  • Vi ejer ikke problemer eller deres løsning. Vi ønsker at have en samarbejdsorienteret rolle, hvor vi er katalyserende og driver en positiv forandring

  • Vi arbejder for at øge investeringerne og øge effektiviteten på feltet.

Filantropiske redskaber 

Egmont Fonden forsøger at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed med forskellige og tilpassede filantropiske redskaber – gennem donationer, gennem vores spireprogrammer, gennem partnerskaber og gennem vores signaturprogram. 

Donationer

Egmont Fonden giver støtte til indsatser, der har til formål at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Det kan eksempelvis være til udvikling af nye indsatser eller skalering og spredning af afprøvede indsatser. 

Du kan se en oversigt over, hvilke initiativer Egmont Fonden har støttet, her

Spireprogram

Egmont Fondens Spireprogram er for ildsjæle, personer eller organisationer, der har en konkret idé til på nye måder at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed.

Spireprogrammet er et fleksibelt program, opdelt i forskellige faser. Programmet har fokus på at udvikle, afprøve og udbrede nye koncepter. Som spire får du ud over økonomisk støtte også rådgivning, netværk og viden, som vi skræddersyr til netop dit behov. 

Læs mere om spireprogrammet og hvordan du bliver spire her.

Partnerskaber

Egmont Fonden etablerer partnerskaber med udvalgte, kompetente organisationer for at udvikle langsigtede løsninger på komplekse problemstillinger for børn og unge. Det er ikke muligt at ansøge Egmont Fonden om partnerskab, men vi er altid åbne for at gå i dialog med nye potentielle partnere. 

Læs mere om vores partnerskaber her.  

Signaturprogram

Egmont Fonden iværksætter også selv initiativer på områder, hvor vi vurderer, der er et særlig stort støttebehov. Vores signaturprogram Lær for Livet sikrer over ti år omsorgsfuld læring til 1000 anbragte børn.