Logo

RSS Print

Sådan arbejder vi

Egmont Fonden arbejder for at forbedre udsatte børn og unges læring og livsduelighed gennem viden, kapital og netværk. 

Vi ejer hverken børnenes problemer eller løsningerne på dem. Vi kan som fond tage et medansvar, men vi kan og bør ikke løse problemerne alene. Vi vil altid arbejde sammen med andre som eksempelvis offentlige/private aktører og civilsamfundet, og vi ønsker at sætte barnet i centrum og skabe forandring for og med det enkelte barn.

For at opnå størst mulig værdi af de almennyttige indsatser bidrager vi i samarbejdet med viden, kapital og netværk. 

Egmont Fondens arbejdsform

  • Vi har et helhedsorienteret fokus, hvor vi både arbejder med barnet og med familien, fordi vi kan skabe størst forandring ved også at fokusere på forældrene.
  • Vi sætter særligt ind med en tidlig indsats, fordi al forskning viser, at her skaber investeringerne den største værdi.
  • Vi prioriterer at engagere civilsamfundet og frivillige kræfter for at skabe en vedvarende forandring.
  • Vi har barnet i fokus og arbejder målrettet med børneinddragelse.
  • Vi ejer ikke problemer eller deres løsning. Vi ønsker at have en samarbejdsorienteret rolle, hvor vi er katalyserende og driver en positiv forandring
  • Vi arbejder for at øge investeringerne og øge effektiviteten på feltet.