Logo

RSS Print

Oversigt over støttede initiativer

Herunder kan du se, hvilke initiativer Egmont Fonden har støttet. For at læse mere om det enkelte initiativ kan du klikke på initiativet.

  • Støtte givet under almennyttig strategi 2017-2021

    Støtte givet under almennyttig strategi 2017-2021

Støtte givet under almennyttig strategi 2017-2021

Modtager

Initiativ

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Information Formidlingsindsats - Dem vi taler om, skal tale selv Formidlingsindsatsen bygges op om et medieskoleforløb, hvor mellem 15 og 20 anbragte eller tidligere anbragte unge trænes i selv at stå frem og deltage i samfundsdebatten. Erfaringerne fra medieskoleforløbet samles i en manual om, hvordan udsatte børn og unge bedst hjælpes til at komme til orde i den offentlige debat, som distribueres til centrale aktører, der arbejder på området. Endvidere afholdes en debatrække med mindst tre arrangementer med tre forskellige temaer, hvor der sættes fokus på anbragte børn og unge og på diskussion om deres forhold og udfordringer. 2017 308.400 kr.

Støtte givet under almennyttig strategi 2011-2016

 Støtteområde

Modtager

Initiativ

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Anbringelse uden for hjemmet EOCASE Spireprogram - Fase 1 EOCASE arbejder for at at styrke danske børnehjemsbørns muligheder og relationer ved at bringe børn på børnehjem sammen med frivillige mentorfamilier igennem en mentorordning. 2016 150.000 kr. 
Anbringelse uden for hjemmet Videnscenter for anbragte børn og unge, Københavns Kommune Bedre børneinddragese i tilsyn med anbragte børn Udvikling og afprøvning af metoder til børneinddragelse af anbragte børn.  2016-2019 3.994.100 kr.
Anbringelse uden for hjemmet PD Academy v. Inger Winther Johannsen i samarbejde med Ahmet Günes. Styrket Indsats Med udgangspunkt i metoden ‘Positiv Afvigelse skal 15 danske døgninstitutioner og opholdssteder hjælpe anbragte børn til en bedre skolegang. Ved at lære af de børn, der klarer sig godt, vil man etablere en ny og bedre praksis for anbragte børns læring. Målet er, at markant flere anbragte børn skal opleve en øget trivsel, gennemføre en afgangseksamen og dermed få adgang til en ungdomsuddannelse. 2015-2017 5.500.000 kr.
Anbringelse uden for hjemmet Baglandet BoSelv App Baglandet og Krüger Kommunikation skal i samarbejde med tidligere anbragte unge og ansatte hos kommuner og opholdssteder, udvikle og drive en BoSelv app. App’en skal styrke tidligere anbragte unges praktiske færdigheder indenfor hverdagsgøremål og øger deres kendskab til officielle og uofficielle regler og normer, når de flytter i egen bolig. App’en skal være med til at øge sandsynligheden for, at de unge får et normaliseret, selvstændigt voksenliv med uddannelse, job og sociale relationer.  App'en justeres løbende og skal efter bevillingsperiode drives af en frivilligfunktion, der etableres af værestederne Baglandet i hhv. Aalborg, Aarhus, Vejle og København. 2015 1.263.706 kr.
Anbringelse uden for hjemmet
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Følge forskning på Lær for Livet På baggrund af erfaringer fra Egmont Fondens signaturprojekt vil Aarhus Universitet indsamle og udvikle ny viden om anbragte børns læring, skolegang og uddannelse. 2013 - 2017 2.896.188 kr.
Anbringelse uden for hjemmet Videnscenter for Familiepleje Når man bor i en anden familie Genoptryk af pleje til unge, som bor i plejefamilie, skrevet af tidligere anbragte unge
2012 - 2013
113.850 kr
Anbringelse uden for hjemmet Krage Film Min Barndom i helvede II - et undervisningsprojekt Udvikling af undervisningsmateriale om de mest udsatte børn og samfundets muligheder for at støtte dem 2012 - 2013
 900.000 kr
Anbringelse uden for hjemmet Krage Film Min barndom i helvede Dokumentarfilm om Lisbeth Zornig Andersen 2011 - 2012 1.000.000 kr
Anbringelse uden for hjemmet Videnscenter for Familiepleje
Plejefamilier til teenagere Indsats for at øge antallet samt forbedre kvaliteten af anbringelse af teenagere i familiepleje samt udvikle de unges kompetencer i forhold til at mestre anbringelsen 2010 - 2013  2.264.400 kr
Anbringelse uden for hjemmet Manden med Kameraet Fortællingen om Rosa En film om og med plejebørn 2009 - 2013 500.000 kr
Anbringelse uden for hjemmet Kerteminde Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen Anbragte børn og unge skaber deres eget børnehjem Inddragelse af børn og unge i udviklingen af nyt børnehjem i Kerteminde 2009 - 2013 1.885.000 kr
Anbringelse uden for hjemmet  SPUK APS Døgnanbragte unge og rusmidler - en forstærket formidlingsindsats Støtte medarbejderne i at udvikle nye metoder og strategier til at håndtere unge og rusmidler i hverdagen på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder 2009 - 2012
395.000 kr

Støtteområde

Modtager

Initiativ

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Fængsling af en forælder SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede Undersøgelse af det støttebehov, der opstår hos barnet, når en forælder fængsles. Undersøgelsesdesign består af registerdata, kvalitative interview og spørgeskemaer. Mål: at udarbejde konkrete anbefalinger og støttetiltag med henblik på at forbedre støtten til børn af fængslede.  2014 - 2015 3.250.999 kr.
Fængsling af en forælder Københavns Fængsler Far bag tremmer Gruppeforløb for indsatte 2011 - 2014 1.430.000 kr
Fængsling af en forælder Direktoratet for Kriminalforsorgen Film til Kriminalforsorgens hjemmeside Produktion af fire film til hjemmeside, som skal forberede børn og unge på deres første besøg hos en fængslet forælder
2011 - 2012 344.000 kr
Fængsling af en forælder Dansk Røde Kors Samtalegrupper for børn af indsatte
Støtte til børn af indsatte 2010 - 2015 2.870.810 kr
Fængsling af en forælder Direktoratet for Kriminalforsorgen, Anlægsenheden Ekspertbistand i forbindelse med etablering af børnevenlige besøgsfaciliteter i nyt fængsel på Falster Støtte til etablering af børnevenlige besøgsfaciliteter 2010 - 2015 130.000 kr
Fængsling af en forælder Direktoratet for Kriminalforsorgen Godnathistorier Mulighed for indsatte for at indspille godnathistorier til deres børn på CD 2010 - 2013 180.000 kr
Fængsling af en forælder Institut for Menneskerettigheder Uskyldigt dømt - Børn af fængslede, en udsat gruppe Fokus på vilkår for børn af fængslede 2009 - 2012 1.200.000 kr
Fængsling af en forælder Stories Productions Aps De pårørende - I skyggen Film til at sætte fokus på pårørende til fængslede 2007 - 2012 1.000.000 kr

Støtteområde

Modtager

Initiativ

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Skilsmisse Aarhus Universitetshospital Spil om familiehåndværk Udvikling af et lettilgængeligt digitalt spil, der gennem konkrete opgaver og legende elementer styrker nybagte forældre til at være gode partnere og forældre, så de kan skabe en tryg og velfungerende familie for deres børn.  2016-2018 1.950.000 kr.
Skilsmisse Kenneth Reinnicke, Roskilde Universitet Støtte til udgivelse af bogen De unge fædre Støtte til udgivelse af bog om unge fædre samt udgivelse af pixi-version til sagsbehandlere ved Statsforvaltningen og pjece til unge fædre. 2015-2016 91.619 kr.
Skilsmisse Center for Familieudvikling Tillægsbevilling i forbindelse med evaluering af ”Fra delebørn til hele børn”. Bevilling til trykning, uddeling, indsamling og indtastning af spørgeskemaer fra børn, der har deltaget i samtalegrupper i regi af ”Fra delebørn til hele børn”. 2014-2017 83.247 kr.
Skilsmisse   Studietur til Norge for interessenter på skilsmisseområdet Studietur, der skal samle en række af de aktører i det danske samfund, der udformer og implementerer indsatser overfor skilsmissefamilier og give dem mulighed for at stifte bekendtskab med og drøfte de norske erfaringer. 2015-2016 165.000 + 50.000 kr.
Skilsmisse   Kvalificering af ansøgning om støtte til spilbaserede læringsforløb Kvalificering af en ansøgning fra fødeafdelingen ved Regionshospitalet Viborg om støtte til at udvikle et spilbaseret læringsforløb for kommende og nybagte forældre. Læringsforløbet skal styrke forældrenes evne til at være gode partnere og forældre for derigennem at skabe en tryg og velfungerende familie til glæde for børnene.  2015-2016   38.750 kr.
Skilsmisse Ballerup kommune Skilsmissegrupper for børn i daginstitutionsalderen og deres forældre    2016 1.600.000 kr. 
Skilsmisse   Programevaluering af støttede indsatser under fondens strategi Hjælp! Mor og far er skilt Samlet evaluering af effekten og implementeringen af de initiativer, der har modtaget støtte under fondens strategi for støtte til børn og unge berørt af skilsmisse.   2014-2018 2.000.000 kr.
Skilsmisse C:NTACT Skilsmissefortællinger (Ik’ for børn) Formidlingsindsats, hvor 15-20 unge og voksne, der har oplevet skilsmisse, trænes i selv at stå frem og fortælle om deres oplevelser. Formidlingen sker både i form af forestillinger i Betty Nansen Teatret, som videofortællinger og skriftlige blogs på Politikens hjemmeside og som TV og radiofortællinger på Danmarks Radios webplatform TVÆRS. 2014-2015 703.000 kr.
Skilsmisse Børns Vilkår Støtte til børn i skilsmisse – partnerskab Partnerskab mellem Egmont Fonden og Børns Vilkår, som dækker over en samlet programindsats, der har til hensigt at øge børns trivsel, når deres forældre er midt i en skilsmisse og i årene efter. Aktiviteterne i programmet falder inden for følgende tre indsatsområder: Støtte og rådgivning, oplysning og kampagnevirksomhed samt interessevaretagelse med henblik på at styrke børns rettigheder.  2014 – 2018 25.675.173 kr.
Skilsmisse Retterne i Nordsjælland Samarbejdsmodel til løsning af forældres tvister om børn Udvikling af model, der skal sikre at barnets stemme og perspektiv sættes i centrum i retternes behandling af forældreansvarssager og løsningen af forældrenes konflikter. 2013 - 2017 4.219.500 kr.
Skilsmisse Københavns Universitet Samarbejde om skilsmisse Udvikling af digital guide, der skal hjælpe forældre gennem en skilsmisse og mindske eventuelle negative konsekvenser for børn og unge i familien.
2013 - 2017 2.890.000 kr.
Skilsmisse
Center for Familieudvikling Fra delebørn til hele børn Udvikling og afprøvning af forskellige modeller for afholdelse af samtalegrupper i skolen for børn i brudte familier. Endvidere udvikling af skolernes sorghandleplaner, så de også omfatter skilsmisseproblematikker. 2013 - 2017 5.833.247 kr.
Skilsmisse Statsforvaltningen Hovedstaden Ret til et godt børneliv Udvikling og afprøvning af to former for støttetilbud til skilte forældre: rådgivningsgrupper og samtalegrupper. Målet er at styrke forældrenes samarbejde, mindske konflikter samt øge forældrenes evne til at støtte deres børn i skilsmissen. 2013 - 2014 973.000 kr.
Skilsmisse SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund Et forskningsprojekt, som skal give systematisk viden om vilkårene for skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund. 2013 - 2014 1.525.00 kr.
Skilsmisse DR Undervisning Skilsmisse - Når hele børn deles Oplysningsindsats om børn i skilsmisse mhp. at øge viden om, hvad skilsmisse betyder for barnet, og hvordan voksne bedst støtter og hjælper barnet i den svære situation 2012 - 2013 588.000 kr
Skilsmisse SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Kort og klart om delebørn Genoptryk af pjece til skilte forældre om, hvad de skal være opmærksomme på, når de overvejer deleordning
2012 - 2013 31.300 kr
Skilsmisse Statsforvaltningen Hovedstaden Forprojekt til forældrerådgivning i grupper Udvikling og afprøvning af metoder og rammer for grupperådgivning for skilte forældre med et konfliktfyldt samarbejde
2012 150.000 kr
Skilsmisse Center for Familieudvikling Børnenes egen stemme Hæfte med børns fortællinger om at være placeret mellem to voksne, som er gået hver deres vej mhp. at øge viden og indsigt hos de skilte forældre
2012 119.000 kr
Skilsmisse Århus Universitet (DPU) Bevægelige søskendeskaber Undersøgelse af søskendes relationer i forskellige familieformer 2011 - 2013 3.030.300 kr
Skilsmisse Mette Bergmann Witgen Forældreansvarsloven  (k)ærligt talt En bog om forældreansvarsloven med udgangspunkt i barnets tarv ved skilsmisse 2011 -2012 308.250 kr
Skilsmisse SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Skilsmissebørn, der lever i deleordninger Undersøgelse af, hvordan deleordninger på godt og på ondt fungerer for børn 2010 - 2013 1.231.195 kr

Støtteområde

Modtager

Initiativ

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Sygdom og død Professionshøjskolen Metropol Børnebuddies Korps af frivillige studerende, såkaldte BørneBuddies, tilbyder frirum til børn i skolealderen, der har et akut støttebehov, som følge af alvorlig sygdom eller død i deres nærmeste familie. 2016-2018 3.494.000 kr.
Sygdom og død Egmont Fonden Undersøgelse af behov for sorgindsats på ungdomsuddannelser En undersøgelse af om ungdomsuddannelserne ser et behov for at forbedre deres støtte til unge i sorg, om der er reel efterspørgsel efter reviderede sorgplaner på uddannelserne samt om der er en reel villighed til og mulighed for at afsætte de personaleressourcer, der kræves for at efterleve sorgplanernes anbefalinger. 2016 80.000 kr.
Sygdom og død MADE BY US Den er til dig, far! Formidlingsindsats, der skal medvirke til at bryde tabuet om sygdom og død i den nærmeste familie samt gøre opmærksom på eksisterende støttemuligheder. Kernen i indsatsen er en serie til DR Utra om 14-årige Mathias, som følges det første år efter hans fars død.
2015-2016 2.179.500 kr.
Sygdom og død Ungdommens Røde Kors Plads til Livet Partnerskab mellem Egmont Fonden og Ungdommens Røde Kors, som gennem en helhedsorienteret indsats, skal bidrage til støtte syge børn og unge i at opretholde et almindeligt børne- og ungdomsliv. Indsatserne i partnerskabet omfatter børne- og ungdomscaféer på hospitaler og psykiatriske afdelinger, væresteder, ferielejre samt en mentorordning. Det samlede budget for partnerskabet er 16 mio. kr., som uddeles løbende i perioden 2014-2017. 2014-2015 5.961.000 kr.
Sygdom og død Det Jødiske Samfund Hjælp til unge ofre for terrorangrebet på den jødiske synagoge Støtte til forløb, som skal støtte de unge, der overværede terrorangrebet d. 15. februar, i at genetablere en normal hverdag og styrke dem i at håndtere eventuelle kriser fremover. Forløbet består af en kombination af selvforsvar, førstehjælp og samtaleforløb 2015 100.000 kr.
Sygdom og død Børn, Unge & Sorg Driftsstøtte i 2015 Driftsstøtte til at hjælpe børn og unge, der har oplevet sygdom eller død i den nærmeste familie, og som er i risiko for at udvikle eller allerede har udviklet en kompliceret sorgreaktion. Børn, Unge & Sorg arbejder for at styrke børn og unges evner til at håndtere sorgen og derigennem hjælpe dem til at få et bedre liv. 2015 1.000.000 kr.
Sygdom og død Egmont Fonden Call for Action: Akuthjælp til familier, som rammes af sygdom og død Egmont Rapporten 2014 viser et klart behov for en medmenneskelig akutindsats for at hjælpe familier, som rammes af sygdom og død. Derfor vil Egmont Fonden i foråret 2015 invitere relevante aktører til i fællesskab at udvikle løsninger, som kan imødekomme dette behov. 2015 365.000 kr.
Sygdom og død Egmont Højskolen Alle kan Støtte til udvikling af formidlingsprojekt i forbindelse med Egmonthøjskolens 60 års jubilæum. 2015 200.000 kr.
Sygdom og død   Programevaluering af støttede indsatser under fondens strategi Mod på Livet Samlet evaluering af effekten og implementeringen af de initiativer, der har modtaget støtte under fondens strategi for støtte til børn og unge berørt af alvorlig sygdom og død. 2014-2017 3.000.000 kr.
Sygdom og død   >Egmont Rapporten 2014 Formidlingsprodukt, der med barnet i centrum hvert år skaber og formidler viden om et særligt aspekt af sårbare børn og unges liv.  2014 350.000 kr.
Sygdom og død Hjerteforeningen Talerum og frirum for hjertebørn og deres søskende Formålet med projektet er at øge hjertebørn og deres søskendes livsduelighed. Dette vil ske ved dels at give hjertebørn og deres søskende mulighed for både at få talerum og frirum sammen med andre børn i lignende livssituationer, og dels ved at forbedre rammerne for børnenes hverdagsliv gennem kompetenceudvikling af centrale personer i børnenes netværk. Centralt i projektet er endvidere videndeling om indsatsernes metoder og resultater med relevante aktører herunder andre patientorganisationer, der arbejder med langtidssyge børn. 2014-2018 5.604.339 kr.
Sygdom og død Børn, Unge & Sorg Driftsstøtte 2014 – særligt fokus på børn og kompliceret sorg Driftsstøtte til at hjælpe børn og unge, der har oplevet sygdom eller død i den nærmeste familie, og som er i risiko for at udvikle eller allerede har udviklet en kompliceret sorgreaktion. Børn, Unge & Sorg arbejder for at styrke børn og unges evner til at håndtere sorgen og derigennem hjælpe dem til at få et bedre liv. 2014 2.400.000 kr.
Sygdom og død Center for Familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Gennem udvikling af redskaber og tiltag er det projektets formål dels at øge trivslen blandt familieplejeanbragte børn og unge med kronisk sygdom/handicap og dels at medvirke til, at flere børn og unge med kronisk sygdom/handicap anbringes i familiepleje frem for på institution eller socialpædagogisk opholdssted. Centralt for projektet er endvidere at inddrage det enkelte barn/den enkelte unge i beslutningsprocessen. 2014 - 2016 1.874.340 kr. 
Sygdom og død Kræftens Bekæmpelse Revidering af de danske skolers sorgberedskab Projektet skal afdække sorgramte børns erfaringer med at få støtte til håndtering af deres sorg i skolen samt inddrage børnene i at udvikle og revidere folkeskolernes sorghandleplaner for arbejde med børn i sorg. 2013 - 2017 2.175.000 kr.
Sygdom og død Danske Patienter Forbedring af kronisk og langvarigt syge børns vilkår i skolen Udvikling af løsninger til, hvordan skolegangen for børn med kronisk og langvarig sygdom kan forbedres. Initiativerne  udvikles i samarbejde med børnene og deres skoler og efterfølgende udbredes til samtlige danske grundskoler. 2013 - 2017 4.984.185 kr.
Sygdom og død Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte Tidlig psykisk støtte til børn og unge på hospitalet Udvikling af handleplan samt uddannelse af et korps af særligt børneansvarlige sygeplejersker, der skal sikre, at børn og unge får den nødvendige støtte, når de kommer i berøring med hospitalsvæsenet – enten som syge eller pårørende. 2013 - 2017 3.830.000 kr.
Sygdom og død Psykiatrifonden Snak om angst og depression... med skolebørn Undervisningsmateriale til børn i 0.-6.klasse, der skal gøre det lettere at tale om psykisk sårbarhed og mistrivsel i familien. Materialer består af tegnefilm og videoportrætter. 2013 - 2017 2.650.000 kr.
Sygdom og død Angstforeningen Vær ikke bange for angsten En landsdækkende indsats der skal styrke støtten til børn med angstlidelser. Indsatsen indeholder en dokumentarfilm samt et informations- og undervisningsmateriale målrettet 5.-10.klassetrin samt fagpersoner og forældre til børn med angst. 2013 - 2015 2.300.000 kr.
Sygdom og død Kræftens Bekæmpelse FAMOS - Psykosocial støtte til familier med kræftramte børn Psykosocial støtte til familier efter endt kræftbehandling mhp. at afværge alvorlige følger som angst og depression hos børn og voksne 2012 - 2016 3.406.500 kr.
Sygdom og død Senter for Krisepsykologi Kapacitetsopbygning og forskning Udvikling og styrkelse af vidensformidling om sorg og støtte samt forskning i eftervirkninger for unge berørt af hændelserne på Utøya 2012 - 2016 7.786.222 kr.
Sygdom og død Børne- og ungepsykiatrien Augustenborg Musik og Udvikling Udvikling af musikalsk behandlingstilbud for unge med psykiske vanskeligheder mhp. at sikre udvikling, trivsel og øget selvværd hos de unge 2012 230.000 kr.
Sygdom og død Høgsted & Middelbo Mindebogen Revidering og genoptryk af en bog, som børn og unge kan bruge til at mindes forældre eller søskende, som de har mistet
2012
130.000 kr.
Sygdom og død Børn, Unge og Sorg  Børn, Unge og Sorg 2011 - 2013
Støtte til børn, der har mistet, gennem terapi med professionelle psykologer. Der er også et korps af frivillige unge, der selv har mistet deres far eller mor 2011- 2013 10.000.000 kr.
Sygdom og død SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Undersøgelse af selvskade og spiseforstyrrelser blandt unge Undersøgelse af, hvad der føre til hhv. selvskade og spiseforstyrrelser, samt hvad man kan gøre for at støtte de, som rammes

2011 - 2013

583.000 kr.
Sygdom og død Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet Et godt ungdomsliv trods alvorlig sygdom Psykosocial indsats for unge med alvorlig, kronisk eller livstruende sygdom 2011 - 2014 2.050.000. kr.
Sygdom og død Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) Videnscenter og aktivitetshus Etablering af videnscenter og aktivitetshus samt kapacitetsopbygning af frivillige mhp. en målrettet indsats overfor børn og unge, der lider af spiseforstyrrelser og selvskade 2011 - 2013 6.460.000 kr.
Sygdom og død Senter for Krisepsykologi AS Nasjonal oversikt over sorggrupper i Norge Udvikling af Norges første digitale oversigt over udbuddet af sorgrådgivninger i Norge efter terrorhandlingen 22/7 2011 2011 - 2012 240.000 kr.
Sygdom og død Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade   2011 - 2012 500.000 kr.
Sygdom og død Linda Jakobsen Vi er her endnu Ni forældres personlige beretninger om, hvordan det er at blive ladt alene tilbage og skulle tackle sin sorg og samtidig være en god far eller mor 2010 - 2012 232.000 kr.
Sygdom og død pluspictures Et forbandet år Film med formålet at gøre op med det tabu, som ofte er forbundet med alvorlig sygdom og død i familien 2010 - 2012 600.000 kr.
Sygdom og død Børn, Unge og Sorg Børn, Unge og Sorg - Etablering af rådgivnings- og forskningscenter Børn og unge, der lever med syge forældre og søskende, eller som mister forældre eller søskende, får nu ét sted at søge hjælp. 2010 - 2011 1.950.000 kr.
Sygdom og død Senter for Krisepsykologi AS Etablering af Sorgsenter Udvikling af metoder, som kan sikre god varetagelse af børn og unge og familier efter smertefulde tab. 2009 - 2013 8.479.075 kr.
Sygdom og død Københavns Universitet CCAP - Copenhagen Child Anxiety Project Undersøgelse af effekten af manualbaseret behandling af børn med angst samt effekten af at inddrage forældrene direkte i behandlingen 2008 - 2012 1.945.000 kr.
Sygdom og død Psykiatrisk Center Bispebjerg CapOpus Forsøgsprojekt med behandling af dobbeltdiagnosticerede unge 2008 - 2012 500.000 kr.
Sygdom og død Center for Traume- og Torturoverlevere & Dansk Flygtningehjælp Traume.dk Etablering af hjemmeside, hvor fagpersoner og borgere kan få information om posttraumatisk stress syndrom (PTSD) 2008 - 2012 650.000 kr
Sygdom og død Århus Universitet, Psykologisk Institut Udvikling af måleredskab til bestemmelse af PTSD Støtte til at udvikle en nyt redskab til screening af børn for PTSD 2007 - 2012 1.440.000 kr

Støtteområde

Modtager

Initiativ

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Vold Alternativ til Vold Si det som det er! Alternativ til Vold vil i samarbejde med Red Barnet i Norge oversætte det danske film- og undervisningsmateriale Sig det som det er! til norsk. Materialet, som handler om vold i familien, er målrettet grundskolens ældste klasser. Alternativ til Vold forventer at nå 9.500 elever med materialet. 2015-2016 1.322.000 NOK
Vold Stine Sofie Sentret                                                         Pilotkursus – Stine Sofie Sentret                                                         Stine Sofie Stiftelsen har som formål at give voldsudsatte børn et tilbud, der kan give dem en chance for et positivt børne- og voksenliv. Pilotkurset danner afsæt for udarbejdelsen af centrets kursus- og aktivitetsplan og har som formål at optimere effekten af det faglige indhold, der efterfølgende skal tilbydes på centret. Der gennemføres 6 dagspilotkurser for 100 deltagere.  2014 - 2015 851.278 kr.                                                                                     
Vold Danner Skoletilbud for voldsramte børn Udvikling af læringstilbud til voldsramte børn på krisecenter. Projektet indebærer udvikling af en metode, som tager højde for de udfordringer, barnet oplever som konsekvens af volden og dens følgevirkninger, og som sigter mod at styrke barnets faglighed, trivsel og selvværd. 2012 - 2014 1.250.000 kr.
Vold Mødrehjælpen Ud af Voldens Skygge II
Fleksibel og ambulant behandling til kvinder og børn, der har været udsat for vold i hjemmet.
2011 - 2015  6.000.000 kr. 
Vold Dialog Mod Vold Bryd voldsspiralen
Et behandlingstilbud til børn og unge, som har oplevet vold i hjemmet, og hvis forældre stadig lever sammen, efter volden er ophørt. 2010 - 2013 1.500.000 kr.
Vold Krisecenter Odense Forebyggelsesprojekt mod vold i nære relationer
Udvikling af et undervisningsmateriale til mellemskolen om vold i nære relationer.
2010 - 2012  1.300.000 kr.

Støtteområde

Modtager

Projekt-
navn

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Lyst til læring Red Barnet Ungdom Læringscaféer Bevillingen støtter udvikling og implementering af 30 frivilligt drevne læringscaféer. Formålet er at ruste fagligt og socialt udsatte børn og unge til et godt skoleliv, så de har bedre forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Læringscaféerne vil være placeret i bl.a. Aalborg, Aarhus, Herning, Odense, Roskilde og København på skoler med stort behov fx udsatte boligområder. Læringscaféerne baserer sig på to grundelementer: Træning af faglige færdigheder gennem aktiv læring og Styrket skolesamarbejde. 2016-2018 2.000.000 kr.
Lyst til læring Teach First Danmark  Spireprogram fase 3 Det overordnede formål med Egmont Fondens støtte i fase 3 er at bidrage til realiseringen af Teach Firsts forretnings- og strategiplan, herunder at sikre stigning i den kommunale medfinansiering. Støtten i fase 3 er derfor fokuseret på kapacitetsopbygning af Teach Firsts sekretariat, evaluering af programmet og ydelse af den nødvendige ”mellemfinansiering” af drift og udvikling, mens programmet skaleres til flere kommuner.  2017-2020 9.500.000 kr.
Lyst til læring DEA Alliance: En god start på livet Alliance af offentlige, private og civilsamfundsorganisationer, der forbedrer de små børns læring og livsduelighed. 2016-2017 1.775.000 kr. 
Lyst til læring Foreningen for undervisning og initiativer til marginalgrupper Matematikøen Camp med intensivt læringsforløb, der forebygger læringsvanskeligheder i matematik hos fagligt udfordrede elever.  2016 182.600 kr.
Lyst til læring Ungdomsskoleforeningen Turboforløb i ungdomsskolen Intensive læringsforløb med fokus på faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal løfte ikke-uddanelsesparate elever. 2016-2019 9.297.448 kr.
Lyst til læring Aarhus Kommune Det danske NEST-program Afprøvning af model, der inkluderer børn med autisme i de almene skoleklasser. 2016-2020 5.828.169 kr.
Lyst til læring Vibeke Greby Schmidt Din Læring Din Læring er en evalueringsapp, som udvikles og afprøves i samarbejde med Lær for Livet. App'en skal sikre børnenes inddragelse og give mulighed for værdifuld feedback til underviserne og frivillige på Learning Camps. 2016 72.200 kr.
Lyst til læring   Rundbordssamtale om læring og livsduelighed for udsatte børn og unge Rundbordssamtalen skal samle op til 20-30 erfarne ledere og nøgleinteressenter fra børne- og ungeområdet med indsigt og gennemslagskraft til en drøftelse af de udfordringer og muligheder, der knytter sig til at sikre læring og livsduelighed for udsatte børn og unge. 2016 500.000 kr.
Lyst til læring Lær for Livet Lær for Livet 2016 Egmont Fondens signaturprojekt, der indebærer learning camps, støttepersoner og dialog- og kompetencecenter mhp. at sikre omsorgsfuld læring for 1.000 anbragte børn 2013-2018 8.761.471 kr.
Lyst til læring Teach First Danmark Spireprogram fase 2 Teach First engagerer de mest motiverede og kompetente kandidater til en to-årig læreruddannelse, hvor de bidrager til at løfte de børn og unge, som har det største behov. Fokus er på forretningsudvikling og evaluering af indsatsen.  2016 946.000 kr.
Lyst til læring Læs for Livet Spireprogram fase 3 Donationer af gratis biblioteker til institutioner for udsatte børn og unge. Sikring af overgangen fra projekt til bæredygtig, landsdækkende organisation. 2015-2019 6.250.000 kr.
Lyst til læring Egmont Fonden Netværk for højt begavede børns læring og trivsel Overdragelse af viden og indsigt om højt begavede børns læring og trivsel  2015-2016 100.000 kr.
Lyst til læring Danske skoleelever Elevinddragelse på Mellemtrinnet – en vej til øget trivsel, motivation og læringslyst Inddragelse af elever fra de mest udsatte skoler. Kompetenceudvikling af elever, lærere og pædagoger via læringsvenner-workshops, sparringsgruppemøder og webinarer 2015-2018 5.460.180 kr.
Lyst til læring Søren Høy Klog er Kool Støtte til udvikling af en dokumentarfilm og en tv-serie om livet som højt begavet barn 2015 400.000 kr.
Lyst til læring Mette Skovgaard Væver, KU og Goran Søderlund, Sognedal University College, Norge Effekten af systematisk sanse- og sprogindsats i vuggestuer Forskningsreview med fokus på tidlige indsatser rettet mod små børn (1,5-3 år) og forberedelse af et større forsøgsstudie, hvor spillet BRAVO-lek afprøves i vuggestuer i boligsociale områder i København. 2015 322.350 kr.
Lyst til læring Aalborg Universitet m.fl. Sæt skolen i spil Intervention som afprøver brugen af kommercielle computerspil som bagtæppe for undervisningen i bl.a. dansk og matematik 2015-2017 4.250.569 kr
Lyst til læring   Analyse af højt begavede børns trivsel og læring Analyse, der skal undersøge behovet for støtte til højt begavede børn i grundskolen og kortlægge danske og udenlandske indsatser med dokumenteret, positiv effekt rettet mod denne gruppes faglige udvikling og læring. 2015 500.000 kr.
Lyst til læring Læs for Livet Forankringsplan Udvikling af Læs for livets strategi og vision 2015 434.000 kr.
Lyst til læring
Børne- og ungeinddragelse i samfundets beslutningsprocesser En analyse og udvikling af modeller for mere og bedre børne- og ungeinddragelse i samfundets beslutningsprocesser baseret på de fire øverste trin i Harts inddragelsesstige. 2014-2015 740.000 kr.
Lyst til læring ForandringsFabrikken SkoleProffene fase 2 Udvikling og udbredelse af metoder til inddragelse af sårbare børn og unge i udviklingen af norsk skole. 2015-2016 1.931.310 kr.
Lyst til læring   Egmont Rapporten 2015 Formidlingsprodukt, der med barnet i centrum hvert år skaber og formidler viden om et særligt aspekt af sårbare børn og unges liv. I år er temaet intensiv læring.
2015 800.000 kr.
Lyst til læring Professionshøjskolen Metropol Tidlig Matematikindsats (TMTM) Tidlig matematikindsats til elever med matematikvanskeligheder samt effektvurdering. 2014-2015 4.812.400 kr.
Lyst til læring Læs for Livet
Læs for Livet Kapacitetsopbygning af Læs for livet mhp. at skabe øget lyst til læsning og læring hos udsatte børn og unge. 2014-2015 65.000 kr.
Lyst til læring LøkkeFonden DrengeAkademiet DrengeAkademiets formål er at give fagligt svage drenge et løft inden for læsning, stavning og matematik. DrengeAkademiet 2014 gennemføres for 100 fagligt svage drenge.  Det består af en tre uger lang summer camp, som følges op af et ét-årigt mentorprogram. Dette vil danne afsæt for videreudvikling af konceptet samt senere implementering af metoderne i folkeskolen.  2014 - 2016 1.610.000 kr.
Lyst til læring ScienceTalenter ScienceTalent Genius En indsats, der skal sikre ny viden om højtbegavede børn og afprøve konkrete aktiviteter og undervisningsmetoder. Hertil skal indsatsen udvikle nye metoder til inklusion af de højtbegavede børn og unge i den almene uddannelse. 2013 - 2018 4.528.000 kr.
Lyst til læring Experimentarium SPIRAL - oplevelsesbaseret læring i naturfag En indsats, der skal skabe og formilde oplevelsesbaseret læring for børn i læringsvanskeligheder i 6.-7.klasse. Børnene og deres lærere samarbejder med forskere og læringsdesignere om at udvikle den nye undervisning, som efterfølgende skal udbredes til hele landet. 2013 - 2018 9.000.000 kr.
Lyst til Læring ForandringsFabrikken (Norge) Skoleproffene ForandringsFabrikken vil med hjælp fra 2.000 skolebørn fra hele Norge undersøge, hvad der for skolebørnene giver lyst til læring og det bedste læringsudbytte. Skolebørnenes bidrag skal lede til synlige ændringer i lovgivning, læreplaner og nye læringsmetoder. 2013 - 2016 1.200.000 NOK
Lyst til Læring Tarup Ungdomsskole Læring for alle Projekt, der skal sikre den gode overgang for elever, der vender tilbage fra intensive læringsforløb til almenskolen. Projektet skal sikre, at skolebørn bibeholder deres faglige niveau og nyvundne lyst og motivation til at lære.
2013 - 2016 2.700.000 kr.
Lyst til Læring Lær for Livet Lær for livet Learning camps, støttepersoner og dialog- og kompetencecenter mhp. at sikre omsorgsfuld læring for 1.000 anbragte børn 2013 - 2018 40.000.000 kr.
Lyst til Læring Greve Kommune Inklusion i Børnehøjde i Greve Kommune
Afdækning og dokumentation af, hvordan inklusion kan skabe trivsel og læring og et læringsmiljø, der styrker lysten til læring og det sociale fællesskab i klassen
2012 - 2016 5.000.000 kr.
Lyst til Læring Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet Lyst til Læring Omfattende forskningsprojekt, der skal udvikle nu viden, der belyser unges lyst til læring. Fokus på overgang fra grundskole til ungdomsskole og på kønsforskelle i læring og motivation for læring 2012 - 2016 4.785.010 kr.
Lyst til Læring Amondo Alle børn har lyst til at lære Udvikling af redskaber til lærere og psykologer  i at skabe et inkluderende læringsmiljø, differentiere undervisningen og tage hånd om børn med særlige behov
2012 - 2014 1.441.250 kr.
Lyst til Læring IBC Fra erhvervsskole til erhvervsliv Afdækning af, hvordan unge på erhvervsskoler bedst lærer og tilegner sig ny viden på baggrund af gode erfaringer med læringscamps - mhp. at mindske frafald og skabe ny viden
2012 - 2014 3.876.320 kr.
Lyst til Læring Nationalt Videncenter for Læsning
Skrivedidaktik på mellemtrinnet
Formålet med projektet er at undersøge, hvordan et øget fokus på skrivning i grundskolens fag kan fremme elevernes skrivelyst og læseforståelse og dermed bane vejen for øget læring
2011 - 2015 3.114.775 kr.
Lyst til Læring PPR Tårnby kommune En inkluderende læringsmulighed for børn i svære skriftsproglige vanskeligheder IT-værktøj til inkluderende læring. En mentor er tilknyttet til at rådgive elever, lærere og forældre.
2011 - 2014 687.120 kr.
Lyst til Læring Aarhus Universitet - Institut for didaktik  Rollespil som kreativ og motiverende læringsplatform Rollespil i undervisningen for efterskoleelever 8-10. kl. 2011 - 2014 3.082.428 kr.
Lyst til Læring Læremiddel.dk Tegn på læring Undersøgelse af læremidlers betydning for elevernes motivation
2011 - 2012 246.000 kr.
Lyst til Læring Skolen Sputnik Unge i fokus Læreredskaber til at håndtere svære elever 2010 - 2014 1.485.000 kr.
Lyst til Læring Team Succes Mission Team Succes Lektiehjælp, eksamenstræning, personlig udvikling, fritidsjobformidling og sociale aktiviteter for frafaldstruede unge. 2010 - 2014 1.690.000 kr.
Lyst til Læring Aarhus Universitet - Institut for didaktik
Tidlig matematik-
indsats som forebyggelse 
Formålet med undervisningen er at undersøge, om vægten på narrativ fortælling skaber mere lyst til læring og større motivation for hos eleverne
2009 - 2013 1.100.00 kr.
Lyst til Læring Grønhøjskolen Udeprojekt Den første skole i Danmark, som har udeskole på alle klassetrin 2008 - 2012 750.000 kr
Lyst til Læring Distriktsudvalg Tarup, Tarup Ungdomsskole 
Plan T. - Læsecamp for teenagere  

En indsats, der øger læsekompetencen og styrker selvværdet hos børn i læsevanskeligheder  2008 - 2011 960.000 kr
Lyst til Læring Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Institut for pædagogisk psykologi
Ludvi - Læring og udvikling i daginstitutioner Forskningsprojekt om læring i daginstitutioner
2007 - 2013 1.716.000 kr.
Lyst til Læring Sønderbro Kulturhus, Horsens
Musik, sprog og integration  Styrkelse af sprog og integration gennem musik  2007 - 2012 1.600.000 kr
Lyst til Læring Videnscenter for Specialpædagogik  LISS - Læring i struktureret samarbejde Forsknings- og udviklingsprojekt
2007 - 2012 775.000 kr.
Lyst til Læring Egmont Højskolen Medier, Motion, Masker Motions- og læringsfaciliteter for handicappede unge 2006 - 2013 10.000.000 kr.
Lyst til Læring L&R Uddannelse For øjeblikket - Undervisnings-materiale til billedkunst  Undervisningsmateriale om samtidskunst til gymnasieelever 2006 - 2013 500.000 kr.
Lyst til Læring Danfoss Universe Fremtidens Undervisnings-
facilitet 
Udvikling af koncept for læringsmiljøer, der kan styrke naturfagsundervisningen
2006 6.000.000 kr.

Støtteområde

Modtager

Indsats

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

En Håndsrækning Mødrehjælpen Håndsrækning til sårbare børn, unge og familier Direkte støtte i form af fx akut støtte i krisesituation, julehjælp eller feriestøtte til sårbare børn, unge og familier. 2013 - 2014 6.600.000 kr.
En Håndsrækning Røde Kors i Danmark Håndsrækning til sårbare børn, unge og familier Direkte støtte i form af fx fritidsaktiviteter, ferieoplevelser eller julehjælp til sårbare børn, unge og familier. 2013 - 2014 7.300.000 kr.
En Håndsrækning LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Håndsrækning til familier på krisecenter Direkte støtte til etablering efter ophold på krisecenter i form af fx børnetøj, møbler/basalt indbo eller feriestøtte  til familier på krisecenter. 2013 - 2014 6.750.000 kr.
En Håndsrækning Børnehjælpsdagen Håndsrækning til anbragte børn og unge
Direkte støtte i form af computer eller opfyldelse af en drøm til børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet. 2013 - 2014 4.050.000 kr.
En Håndsrækning Norske Kvinners Sanitetsforening Håndsrækning til sårbare børn i Norge Direkte støtte i form af bl.a. oplevelser eller sociale aktiviteter til sårbare børn og unge. 2013 - 2014 2.500.000 kr.

Støtteområde 

Modtager

Initiativ

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Multiple livskriser 2 timer om ugen Spireprogram - Fase 1 Matching af tosprogede børn mellem 5 og 8 år med voksne frivillige med dansk baggrund. Barnet og den voksne mødes to timer hver uge i mindst et år. 2016 113.000 kr.
Multiple livskriser Ordskælv Spireprogram - Fase 1 Inddragelse af udsatte og sårbare børn og unge i kreative processer, hvor de kan komme til orde igennem tekster, billeder og musik. 2016 145.000 kr.
Multiple livskriser   Analyse af sårbare børne- og ungegrupper og deres støttebehov Statistisk registeranalyse og børneinddragende forløb, der skal kortlægge de børne- og ungemålgrupper, der på grund af forskellige trivsels- og læringsproblemer klarer sig dårligt i skolen og uddannelsessystemet. 2015 700.000 kr.
Multiple livskriser   Barnets stemme i debatten  Formidlingsindsats, der skal sætte fokus på børn i skilsmisse, udsatte børns læring mv. på Folkemødet 2015. 2015 150.000 kr.
Multiple livskriser Røde Kors i Danmark Familienetværket Frivilligbaseret psykosocial støtte og socialt netværk til udsatte familier i 40 byer i hele landet mhp. at øge børnenes trivsel og udvikling 2012 - 2016  8.707.000 kr.
Multiple livskriser TUBA Min mor og far drikker - men hvordan kommer jeg videre? Rekruttering og kapacitetsopbygning af frivillige med professionel baggrund mhp. at sikre terapi til flere af de hårdest belastede unge fra familier med alkohol
2012 - 2015 1.463.275 kr.
Multiple livskriser Livslinjen Udvikling af netrådgivning til børn og unge i livskrise Videreudvikling af netrådgivning for selvmordstruede unge med nye onlinemetoder og nedbringelse af svartiden for internetrådgivning 2012 - 2013 1.963.185 kr.
Multiple livskriser Fødselsdagshjælpen.dk Fordi alle børn skal fejres Udvidelse af støtteordning, der sikrer fødselsdagskage og -gave til børn i fattige og sårbare familier 2012 - 2013 150.000 kr.
Multiple livskriser MICA Production ApS Sig det som det er! - støtte til børn og unge
Landsdækkende undervisningsforløb: novellefilm inkl. undervisningsmateriale og foredrag om vold, alkoholmisbrug og psykisk sygdom 2011 - 2014 1.500.000 kr.
Multiple livskriser Dansk Blindesamfund Dit kompetente (blinde) barn
Udvikling af hjemmesiden øjenåbner.nu samt DVD-materiale 2011 - 2013 808.420 kr.
Multiple livskriser Ungdommens Røde Kors "Væk fra kanten" - et partnerskab Partnerskab mellem Egmont Fonden og Ungdommens Røde Kors om at udvikle og udbrede ung-til-ung aktiviteter for udsatte børn og unge "på kanten" med henblik på, at børnene og de unge undgår social eksklusion. 2010 -2014  7.990.000 kr.
Multiple livskriser Kvinfo Mentorprogram for unge kvinder i Vollsmose Udvikling af mentorprogram med tilpassede procedurer og værktøjer til at opbygge mentorrelation for unge kvinder på 16-24 år i Vollsmose
2010 - 2012  2.400.00 kr.
Multiple livskriser Børnerådet En styrkelse af børnenes stemme  Børne- og ungepanelet suppleres med et Minibørnepanel af børnehavebørn og ekspertgrupper af børn og unge, som befinder sig i særligt udsatte situationer. 2010 - 2012  1.108.470 kr.
Multiple livskriser DR Perspektiv Tværs Landsdækkende rådgivnings- og videnportal, der skal hjælpe unge med at finde rundt i rådgivningsjunglen. 2009 - 2013  5.730.000 kr. 
Multiple livskriser Rehabiliteringscenter for torturofre  Kriminalitetsforebyggelse blandt traumatiserede flygtningefamilier Helhedsorienteret indsats for at optimere støtte til at holde unge fra kriminelle miljøer 2008 - 2013   5.000.000 kr.
Multiple livskriser Roskilde Universitet Et bedre hverdagsliv for marginaliseringstruede unge Forskningsprojekt om muligheder og effekter ved at inddrage udsatte unge som aktive medskabere af eget hverdagsliv 2005 - 2012 810.000 kr.