Logo

RSS Print

Ny undersøgelse: "Når sorgen rammer"

Egmont Fonden og Mandag Morgen lancerer ny stor undersøgelse om børn og unges møde med dødsfald og alvorlig sygdom. 

  • Ny undersøgelse

    Ny undersøgelse

Over 40 pct. af de børn og unge, som har haft alvorlig sygdom eller død helt tæt inde på livet, skjuler deres sorg for forældrene. Mere end to ud af tre taler aldrig eller sjældent med andre om, hvordan de har det. Og mange påtager sig et stort og voksent ansvar, der rækker lang ud over et normalt ungdomsliv. Det viser en ny og omfattende undersøgelse baseret på besvarelser fra 2.700 børn, unge og voksne. Den konkluderer, at lærere, læger og sygeplejersker kan blive langt bedre til at tackle børn og unges sorg. Det samme kan forældre, netværk og de unges egen familie.

”Der er ikke rigtigt den der glæde mere derhjemme. Mine forældre er utroligt triste. De sidder bare og hænger. Mine andre søskende ringer tit til mig og spørger, om jeg ikke vil lave noget sjovt med dem, fordi der er trist derhjemme.” 

Sådan fortæller en ung kvinde, der har mistet sin lillebror. Hun er en af de mange børn og unge, som bliver ramt af sorg i en ung alder. Mere end hvert fjerde barn eller ung får inden sin 25-års fødselsdag alvorlig sygdom eller død helt tæt ind på livet. Nogle ser deres forældre eller søskende blive alvorligt syge og måske dø. Andre bliver selv alvorligt syge og indlagt i lang tid.

”Når sorgen rammer” er en ny stor undersøgelse, som Egmont Fonden og Mandag Morgen har gennemført blandt børn og unge, der har oplevet død eller alvorlig sygdom hos sig selv eller i den nærmeste familie.  I undersøgelsen fortæller børnene og de unge, hvilke konsekvenser det har, når sorg bliver en del af livet.

”Mødet med dødsfald eller alvorlig sygdom er en voldsom belastning for mange børn og unge. Deres normale børne- og ungdomsliv bliver sat på stand-by, og ofte påtager de sig ansvar, som rækker langt ud over deres alder og modenhed. Mange oplever, at de står alene med at håndtere deres svære tanker og følelser. Omsorgsmålingen viser, at vi som samfund og som medmennesker kan gøre mere og gøre det bedre for at støtte disse børn og unge,” fortæller Jakob Roepstorff, projektkoordinator i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration. 

Undersøgelsen dokumenterer, at forældre og søskende, venner og ikke mindst professionelle faggrupper som lærere, læger og sygeplejersker kan blive langt bedre til at tackle de unges sorg. Hele 37 pct. af de unge oplever, at deres klasselærer ikke har været god nok til at tale med dem om dødsfaldet eller sygdommen. Og kun godt hver fjerde af dem har oplevet, at enten en læge eller en sygeplejerske har spurgt, hvordan de egentlig havde det.

”Særligt to ting tager vi med os fra omsorgsmålingen: Børn og unge, der møder død eller alvorlig sygdom, har brug for omsorg og samtaler, også i det lange løb, og også selv om de ikke selv råber os op. Samtidig har de brug for at udleve et helt normalt børne- og ungdomsliv. Her peger Omsorgsmålingen på, at både forældre, venner, lærere, læger og sygeplejersker kan spille en mere aktiv rolle. Børnene og de unge må ikke få fornemmelsen af at stå alene. Vi skal blive bedre til at trænge os på og tilbyde dem hjælp, støtte og ikke mindst frirum fra sygdom og død,” fortæller Jakob Roepstorff, projektkoordinator i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration. 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet af Egmont Fonden og Mandag Morgen.

Ved omtale skal følgende kilde angives: ”Egmont Fonden og Mandag Morgen”.

Undersøgelsen fokuserer på 801 børn og unge i alderen 10-30 år, der har oplevet dødsfald eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. De fortæller om oplevelser med dødsfald og alvorlig sygdom, som de har haft, mens de var 6-24 år gamle.

Derudover indgår 981 forældre til børn og unge, der har oplevet dødsfald eller sygdom i den nærmeste familie, og 1.005 børne- og ungeprofessionelle.

Undersøgelsen er blevet fulgt af en referencegruppe bestående af børneprofessionelle og sorgeksperter, og der er afholdt en workshop med 40 børneprofessionelle, der har givet input til undersøgelsen.

Undersøgelsen er gennemført af Mandag Morgen på initiativ af Egmont Fonden.

For yderligere kommentarer, dokumentation og/eller cases kontakt

Jakob Roepstorff, projektkoordinator, Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration, tlf.:  20 21 33 23

Anders Kragh Jensen, projektchef, Mandag Morgen, tlf.:  51 94 66 25

Undersøgelsen lanceres i dag, tirsdag den 30. april, kl. 13-17 i Tivoli Congress Center. Her deltager blandt andre sundhedsminister Astrid Krag. Det vil være mulighed for korte interviews i forbindelse med arrangementet.

For pressetilmelding kontakt Clara Dawe, projektkoordinator, Mandag Morgen, tlf.: 24 21 85 95