Egmont Fonden - Kommunikationskonsulent til Egmont Fondens arbejde med udsatte børn og unge

Logo

RSS Print

Kommunikationskonsulent til Egmont Fondens arbejde med udsatte børn og unge

Hjælp os med at skabe synlighed og finde mulige løsninger på det store problem, at cirka 15 pct. af de unge, der går ud af folkeskolen, mangler de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, der driver medievirksomhed i hele verden. Derudover har vi næsten 100 års erfaring med at løfte et samfundsmæssigt ansvar. Det gør vi gennem Fondens almennyttige indsats til gavn for udsatte børn og unge. Den indsats er vokset og er blevet professionaliseret gennem de senere år. Fonden uddeler således i dag ca. 100 mio. kr. og bidrager med viden og netværksskabelse i Danmark og Norge. Målet er at sikre, at alle unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. 


Der er store ambitioner med Fondens almennyttige arbejde. Et vigtigt element i vores arbejde er at sikre synlighed om udsatte børn og unges læring og livsduelighed og Fondens indsats i den forbindelse. Det kræver et professionelt sekretariat og et kommunikationsteam med ambitioner, stor gennemslagskraft og høj faglighed.

Opgaver
Vi søger en kommunikationskonsulent, der kan indgå i vores kommunikationsteam.

Dine opgaver bliver at bidrage til synligheden af Fondens almennyttige indsats. Du skal være tovholder for de sociale medier og web, lave proaktivt og reaktivt pressearbejde, sikre intern kommunikation til Egmonts medarbejdere, rådgive samarbejdspartnere, bevillingsmodtagere og ledelsen samt bidrage til netværksaktiviteter.

Dine opgaver vil variere meget. Du vil på samme dag fx skulle samarbejde med en ekstern leverandør om en digital kampagne om udsatte børn, lave en nyhed til de sociale medier om en ny bevilling og udarbejde en præsentation af Fondens arbejde til et stort eksternt event.

Du vil indgå i et team med sekretariatets kommunikationschef, en praktikant og flere studenter. Du vil arbejde tæt sammen med resten af sekretariatet, Egmont koncernens kommunikationsenhed og Fondens eksterne samarbejdspartnere.

Kompetencer
Du har minimum 2-4 års erfaringer med journalistik, presse eller kommunikationsarbejde. Dine erfaringer stammer fra interesseorganisationer, større medievirksomheder, Christiansborg, offentlige organisationer, NGO’er eller uddannelsesinstitutioner.

Vi forventer, at du:

• Har en videregående uddannelse inden for journalistik eller kommunikation – eller måske en kommunikationsorienteret kommerciel eller samfundsfaglig uddannelse – med efterfølgende varieret, praktisk presse- og/eller kommunikationserfaring inden for brede samfundsspørgsmål. 

  • Er god til at eksekvere og afslutte dine opgaver. Du arbejder systematisk med mål og opfølgning, og du sætter stor pris på at have et godt overblik. Du er en effektiv projektleder.
  • Har flere års erfaring med digital kommunikation på sociale medier, og du evner både at formidle fængende på disse medier og løbende analysere kanalvalget, så kommunikationen bliver så effektiv og målrettet som muligt.
  • Har et skarpt blik for at sikre kvalitet i leverancer også fra eksterne leverandører.
  • Har teknisk forståelse, så du kan vedligeholde og opdatere hjemmesiden.
  • Arbejder selvstændigt og tager ansvar. Men du kan også opsøge støtte og sparring, når det er nødvendigt.
  • Er en teamplayer, der sætter pris på at løse opgaver i fællesskab med kollegaer, samarbejdspartnere og leverandører.
  • Har personlig gennemslagskraft og robusthed, så du på troværdig vis kan rådgive ledelse og samarbejdspartnere på kommunikationsområdet.
  • Gerne har børnefaglig viden eller erfaring med at arbejde for og med børn og unge.

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter forhandling. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Henriette Christiansen, direktør, på tlf. 2567 2370 eller mail hc@egmontfonden.dk eller Marie Andergren, kommunikationschef på tlf. 2491 5652 eller mail maa@egmontfonden.dk. Vi glæder os til at høre fra dig snarest og senest den 17. juni.