Logo

RSS Print

Egmont Fondens advisory board på flygtningeområdet samles for første gang

I dag samles de 16 eksperter, som udgør Egmont Fondens advisory board, der skal rådgive fonden på flygtningeområdet, for første gang.

  • Foto: Mathilde Bech

    Foto: Mathilde Bech

Hvordan støtter vi nytilkomne flygtningebørn bedst muligt? Det er hovedspørgsmålet, når Egmont Fondens flygtninge advisory board i dag mødes for første gang.

Egmont Fonden har over de næste to år afsat 30 mio. kr. til en særlig indsats for nytilkomne flygtningebørn – til indsatser og initiativer, som skal sikre nytilkomne flygtningebørn den bedst mulige start på livet i Danmark og Norge.

Formålet med advisory boardet er at rådgive fonden om udviklingen på flygtningeområdet med særligt fokus på flygtningebørnenes støttebehov og vilkår. Dette skal sikre, at fondens investeringer på området er præget af høj kvalitet og er baseret på bred opbakning. Formålet er desuden at muliggøre dialog og netværk på tværs af sektorer og faglighed om indsatser for flygtningebørn. 

Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, siger: 

”Vi håber på, at advisory boardet kan bidrage med perspektivrig viden om aktuelle og fremadrettede behov og udfordringer i forhold til at støtte nytilkomne flygtningebørn og dermed være med til at kvalificere fondens indsats for at finde holdbare løsninger, der kan sikre flygtningebørnene en god start i Danmark og Norge.” 

Førende eksperter og beslutningstagere
Der sidder i alt 16 medlemmer i advisory boardet, som alle har indsigt i og berøring med flygtningeområdet. Advisory boardet er sammensat med en faglig bredde, der sikrer et samlet board med stor ekspertise, når det kommer til flygtningebørns støttebehov og vilkår. 

I advisory boardet sidder blandt andet Hanna Line Jakobsen, præsident for Røde Kors i Danmark, Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår og Agi Csonka, direktør for SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (se samlet liste nedenfor).

Brug for en fælles indsats
Antallet af flygtningebørn i Danmark er næsten tyvedoblet over de seneste seks år – fra 375 børn i 2009 til godt 7.500 i 2015. Mange af de børn, der har været på flugt, har en række alvorlige sociale, helbredsmæssige og læringsmæssige problemer, som svækker deres trivsel og læring og vanskeliggør en god inklusion i skolen og samfundet.

Egmont Fonden ønsker at tage et medansvar og facilitere en hurtig og effektiv indsats til gavn for flygtningebørnene. Fonden ønsker samtidig at katalysere et bredt samarbejde på tværs af sektorer, fagligheder og forvaltningsniveauer. 

Henriette Christiansen siger:

"Vi har brug for et bredt samarbejde om at finde holdbare løsninger, der kan sikre flygtningebørnene en god start i Danmark og Norge. Formålet med advisory boardet er derfor også at muliggøre dialog og netværk på tværs af sektorer og faglighed om indsatser for flygtningebørn.” 

Samlet liste over medlemmer:

Navn Organisation Titel
Ane Stallknecht Børne- og Kulturchefforeningen Formand for Børne- og Familienetværket
Annette Juul Lund Børnerådet Sekretariatschef
Rasmus Kjeldahl Børns Vilkår Direktør
Anette Christoffersen Dansk Flygtningehjælp Integrationschef
Karin Verland Dignity Direktør
Tor Brekke Hero i Norge Konsernsjef
Caroline Hegelund KL Specialkonsulent
Christine Lindum Iversen Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Chefkonsulent
Grete Herlofson Norske Kvinners Sanitetsforening, Norge Generalsekretær
Peter Friese Danske Professionshøjskoler Prorektor
Yasar Cakmak Rådet for etniske minoriteter Formand
Hanne Line Jacobsen Røde Kors i Danmark Præsident
Anne la Cour Vågen Røde Kors Asyl Chef for Asylafdelingen
Agi Csonka SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Direktør
Henrik Lund Social- og Indenrigsministeriet Afdelingschef
Henrik Kyvsgaard Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Afdelingschef