Logo

RSS Print

Artikler og debatindlæg

På denne side kan du se en oversigt over udvalgte artikler og debatindlæg, hvor Egmont Fonden optræder.

Egmont Fonden: Det bliver hverken lykkeligt eller særligt effektivt, hvis en organisation danser efter vores pibe: 

https://www.altinget.dk/magasin/artikel/egmont-fonden-det-bliver-hverken-lykkeligt-eller-saerligt-effektivt-hvis-en-organisation-danser-efter-vores-pibe

Ordblindhed: Du møder røvhuller gennem hele livet, der siger, du ikke er god nok:

https://www.alt.dk/boern/thomas-blachman-og-rane-willerslev-om-at-vaere-ordblinde

København går nye veje for at give udsatte børn den bedste pædagogiske indsats: 

https://www.kk.dk/nyheder/koebenhavn-gaar-nye-veje-give-udsatte-boern-den-bedste-paedagogiske-indsats

Egmont Fonden: Videnshul må ikke sætte udsatte børns fremtid på standby:

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/egmont-fonden-videnshul-skal-ikke-saette-udsatte-boerns-fremtid-paa-standby

Bogorme skal ruste udsatte børn til skolen og livet: 

https://www.altinget.dk/social/artikel/bogorme-skal-ruste-udsatte-boern-til-skolen-og-livet

Udsatte børn skal inddrages mere:

http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2018/Februar/01/Udsatte-born-skal-inddrages-mere/

Civilt overblik: Rullende millioner, store amtioner og en advokat med en vagthund i struben:

https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/civilt-overblik-rullende-millioner-store-ambitioner-og-en-advokat-med-en-vagthund-i-struben

Aftale skal sikre børn bedre trivsel:

https://www.tv2lorry.dk/artikel/aftale-skal-sikre-boern-bedre-trivsel

Bred alliance vil give småbørn lige muligheder for et godt liv:

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/bred-alliance-vil-give-smaaboern-lige-muligheder-for-et-godt-liv

Nyt digitalt spil skal give nybagte familier en god start:

http://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/januar-18/regionen-fejrer-frivilligt-arbejde/nyt-digitalt-spil-skal-give-nybagte-familier-en-god-start/

Fond: Frivillige unge yder et imponerende stykke arbejde: 

https://www.fyens.dk/indland/Fond-Frivillige-unge-yder-et-imponerende-stykke-arbejde/artikel/3223292

Folkemødet 2017:

Program om anbragte børn og unge på Folkemødet 2017 

Program om Småbørnsalliancen på Folkemødet 2017

https://www.altinget.dk/kultur/rssitem.aspx?id=1326713

http://www.contact.dk/cntact-folkemoedet-2017/

Egmont Fonden: Børns skolegang er vores fælles ansvar:

http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/egmont-fonden-boerns-skolegang-er-vores-faelles-ansvar

Egmont Fonden: Lad os sammen løse 15 procent-problemet:

http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/egmont-fonden-lad-os-sammen-loese-15-procentproblemet

Mange taler om om anbragte unges udfordringer. Vi har lyttet til dem selv:

https://www.zetland.dk/historie/sOLVKmkY-aeW04Gvq-c6ade

Fond investerer millionbeløb i forening, der skaber mønsterbrydere: 

http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/fond-investerer-millionbeloeb-i-forening-der-skaber-moensterbrydere

Invester i de højt begavede børn:

http://www.b.dk/kronikker/invester-i-de-hoejt-begavede-boern 

Vi skal ville mere for vores små børn:

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9359206/vi-skal-ville-mere-for-vores-smaa-boern/

Julehjælp åbner døre til udsatte familier:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/julehjaelp-aabner-doere-til-udsatte-familier

Ny rapport: Udsatte småbørn har brug for tidligere hjælp:

http://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-rapport-udsatte-smaaboern-har-brug-tidligere-hjaelp

Egmont Fonden finder royal norsk mage:

http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/egmont-fonden-finder-royal-norsk-mage?ref=newsletter&refid=22302&SNSubscribed=true&utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=civilsamfund

Det offentlige overlader social fornyelse til private fonde:

https://www.mm.dk/det-offentlige-overlader-social-fornyelse-til-private-fonde/

Metropols studerende skal støtte børn i sorg:

http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/nyt-projekt-metropols-studerende-skal-hjaelpe-boern-i-sorg

Når gammelt tankegods skaber ny værdi:

http://www.altinget.dk/artikel/naar-hattedamer-saetter-det-lange-lys-paa

Ny app skal hjælpe traumatiserede flygtningebørn:

http://www.altinget.dk/artikel/ny-app-skal-forebygge-traumer-hos-asylboern

Egmont Fonden: Sæt tidligt ind mod unge på kanten:

http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/egmont-fonden-saet-tidligt-ind-mod-unge-paa-kanten

Egmont Fonden lancerer nyt ventureprogram:

http://www.altinget.dk/artikel/egmont-fonden-lancerer-nyt-ventureprogram

Fonde om foreningsundersøgelse: Bekymrende tal:

http://www.altinget.dk/artikel/fonde-om-foreningsundersoegelse-bekymrende-tal

Fondsmillioner skal give flygtningebørn en god start:

http://www.altinget.dk/artikel/fondsmillioner-skal-give-flygtningeboern-en-god-start

Egmont-millioner til Læs for Livet:

http://www.altinget.dk/civilsamfund/navnenyt.aspx?id=22803

"Den moderne fattigdom er, når unge forlader skolen uden at kunne læse, skrive og regne":

http://www.altinget.dk/artikel/den-moderne-fattigdom-er-naar-unge-forlader-skolen-uden-at-kunne-laese-skrive-og-regne

Pengene bruges med hjerne og hjerte:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/pengene-bruges-med-hjerte-og-hjerne