Logo

RSS Print

Fundats

Egmont Fondens almennyttige aktiviteter for udsatte børn og unge er finansieret af overskuddet fra Egmont Fondens erhvervsaktiviteter.

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond og en af Nordens største mediekoncerner. Fonden står bag blade, bøger, undervisningsmaterialer, film, biografer, interaktive spil, spilkonsoller, tv og en række digitale medier. På Egmonts koncernhjemmeside kan du se årsregnskaber, nøgletal og årsrapporter for den erhvervsdrivende virksomhed.

I 2017 uddelte fonden cirka 95 millioner til indsatser for udsatte børn og unge. Hvis du vil vide, hvad vi har støttet de senere år, kan du læse vores oversigt over bevillinger

Fundatsen

Egmont Harald Petersen grundlagde i 1878 det trykkeri, som i dag er medievirksomheden Egmont.  Han voksede selv op under fattige kår og ønskede derfor, at en del af hans arv skulle komme andre til gode. Da Egmont Harald Petersen døde i 1914, fremgik det af hans testamente, at dele af virksomhedens udbytte skulle ”anvendes til filantropiske eller lignende formåls fremme”. Derfor oprettede hans enke, Elisabeth Egmont-Petersen, og parrets fem børn Egmont Fonden. Og derfor har Egmont Fonden siden 1920 uddelt midler, der i dag ville svare til 2,9 mia. kroner.

Den fundats, der den dag i dag ligger til grund for Egmont Fondens arbejde, tager sit afsæt i Egmont Harald Petersens og hans arvingers ønsker for fonden.

God fondsledelse

Bestyrelsen i Egmont Fonden har beskrevet Corporate Governance i Egmont baseret på de seneste anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse, som er udarbejdet i 2011. Beskrivelse for god fondsledelse kan du læse her. (link til side med god fondsledelse)

Habilitet

I sjældne tilfælde sker det, at en medarbejder eller et bestyrelsesmedlem kan have personlige interesser i forbindelse med uddeling af støtte. Man kan eksempelvis forestille sig, at fonden modtager en ansøgning fra en organisation, hvor en medarbejders ægtefælle er ansat. Egmont Fondens Støtte- og bevillingsudvalg har derfor vedtaget et princip om fuld åbenhed i sådanne situationer. Det betyder også, at man har pligt til at informere om det, når som helst man kan have en personlig interesse i en bevilling. 

Internt samarbejde i Egmont Fonden

Egmont Fondens almennyttige strategi præsenterer et sæt retningslinjer for samarbejde mellem de to dele af Egmont Fonden - den kommercielle del og den almennyttige del. Det er her defineret, at ethvert samarbejde mellem Egmont Fondens medievirksomhed og almennyttige virke foregår med udgangspunkt i fire principper:

  • Egmont støtter ikke almennyttigt for at tilgodese Egmonts kommercielle aktiviteter.
  • Egmonts medievirksomheder kan bidrage med idéer til almennyttige aktiviteter.
  • Samarbejde mellem støttemodtagere og Egmonts medievirksomheder er ikke afgørende for fondsstøtte.
  • Den almennyttige virksomhed kan tilbyde bevillingsmodtagere kontakt til Egmonts medievirksomheder, hvis det er relevant ift. implementerings- og driftsfasen af et projekt.