Logo

RSS Print

Vidensstrategi

Egmont Fondens principper for brug af data og viden udgør vores vidensstrategi.

Egmont Fondens vidensstrategi indebærer nedenstående principper for brug af data og viden:

Viden med henblik på læring
Egmont Fonden og dens bevillingsmodtagere evaluerer, måler og følger op på de støttede indsatser for at skabe så positive forandringer for udsatte børn og unge som muligt. Formålet med dette er læring – ikke kontrol.

Viden skal deles med det faglige felt
Viden, resultater og læring, som Egmont Fonden og dens bevillingsmodtagere tilvejebringer, skal deles med omverdenen – det gælder også fejl.

Viden frem for mavefornemmelser
Egmont Fonden og dens bevillingsmodtagere inddrager tilgængelig viden og data for at kvalificere indsatserne til gavn for udsatte børn og unge.

Proportionalitet mellem indsatser og evaluering
Omfang og design af evalueringen skal tilpasses indsatsens form og størrelse, så der er proportionalitet mellem ressourcer til hhv. indsatsen og evalueringen.

Så tæt på børnene og de unge som muligt
Fonden og dens bevillingsmodtagere inddrager så vidt muligt børn og unge i design og evaluering af den støttede indsats.