Logo

RSS Print

Ordblindestrategi

Egmont Fonden arbejde for, at alle ordblinde unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Egmont Fonden peger på tre forhold, der bør forbedres for, at ordblinde børn og unge kan sikres en ungdomsuddannelse:

  1. Alle ordblinde børn skal opspores – så tidligt som muligt
  2. Karakterforskellene i grundskolen mellem ordblinde og andre børn skal minimeres
  3. Den sociale baggrunds betydning for, om ordblinde unge gennemfører en ungdomsuddannelse, skal minimeres.

For at alle ordblinde unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030, betyder det, at alle ordblinde elever i 2030 er uddannelsesparate efter grundskolens 9. klasse, og at de forventes at have en kompetencegivende uddannelse 10 år efter 9. klasse.

Det er muligt at læse mere om Egmont Fondens arbejde med ordblindhed i Egmont Rapporten 2018 ’Let vejen – til uddannelse for ordblinde børn og unge’ her.

Download Egmont Fondens ordblindestrategi her.