Logo

RSS Print

Strategi for børne- og ungeinddragelse

I Egmont Fonden sætter vi barnet i centrum og skaber forandringer for og med det enkelte barn. 

”Udsatte børn og unge føler sig ofte ikke set eller hørt. Hvis vi skal lykkes med at skabe positive forandringer for socialt udsatte børn og unge, er det helt afgørende, at vi evner at se og inddrage det enkelte barn som en ressource. Vi skal skabe forandring for og med det enkelte barn", siger Henriette Christiansen, direktør, Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Børn har vigtig viden at bidrage med i forhold til deres egen og samfundets udvikling.

Egmont Fondens børnesyn

 • Egmont Fonden ser børn som ligeværdige mennesker med rettigheder. Børn skal respekteres og høres.
 • Voksne har altid ansvaret for børns trivsel og skal sikre børns omsorg og læring.
 • Børn har styrker og vigtig viden at bidrage med både i forhold til deres egen udvikling og samfundets som helhed.

Egmont Fondens principper for inddragelse af børn og unge

 • Børn og unge må aldrig manipuleres eller inddrages symbolsk
 • Børn og unge skal opleve at blive mødt med oprigtig interesse, åbenhed, tillid og anerkendelse
 • Inddragelsesmetoderne skal tage højde for børnene og de unges alder og situation
 • Inddragelsen skal skabe værdi for børnene selv og medvirke til at træne deres kompetencer i at deltage
 • Børn og unge skal vide, hvorfor de inddrages, og hvad der kommer ud af aktiviteten 
 • Inddragelse af børn og unges perspektiv skal være tænkt med i alle faser af et projekt fra planlægning over beslutning og gennemførelse til evaluering. 

Inddragelse af små børns perspektiv

I arbejdet med indsatser i barnets første 1.000 dage kan det være vanskeligt at inddrage børn direkte. Man bør forsøge at sætte sig i barnets sted og få viden om barnets perspektiv frem for at inddrage børn af hensyn til barnets alder. Man kan fx få viden om barnets perspektiv ved at:

 • Inddrage de voksne, der kender barnet bedst – fx forældre, fagpersoner
 • Se barnet fra flere perspektiver – fra fx forældre, pædagoger, lærer, sagsbehandler, søskende
 • Inddrage forskning og viden om barnets udvikling og situation for at forstå barnet

Metoder til at få viden om barnets perspektiv kan være mange forskellige fx. observationer, øvelser med barnet og dialog med relevante personer omkring barnet.

Hvordan man bedst får viden om barnets perspektiv, bør altid være faglig funderet og tage udgangspunkt i det enkelte barn, den enkelte børnegruppe og/eller den pågældende situation, som børnene er i.

Download Egmont Fondens strategi for børne- og ungeinddragelse her.
Download Egmont Fondens twopager om vores strategi for børne- og ungeinddragelse her.