Logo

RSS Print

Strategi for børne- og ungeinddragelse

I Egmont Fonden sætter vi barnet i centrum og skaber forandringer for og med det enkelte barn. 

”Udsatte børn og unge føler sig ofte ikke set eller hørt. Hvis vi skal lykkes med at skabe positive forandringer for socialt udsatte børn og unge, er det helt afgørende, at vi evner at se og inddrage det enkelte barn som en ressource. Vi skal skabe forandring for og med det enkelte barn", siger Henriette Christiansen, direktør, Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Børn har vigtig viden at bidrage med i forhold til deres egen og samfundets udvikling.

Egmont Fondens børnesyn

  • Egmont Fonden ser børn som ligeværdige mennesker med rettigheder. Børn skal respekteres og høres.
  • Voksne har altid ansvaret for børns trivsel og skal sikre børns omsorg og læring.
  • Børn har styrker og vigtig viden at bidrage med både i forhold til deres egen udvikling og samfundets som helhed.

Egmont Fondens principper for inddragelse af børn og unge

  • Børn og unge må aldrig manipuleres eller inddrages symbolsk
  • Børn og unge skal opleve at blive mødt med oprigtig interesse, åbenhed, tillid og anerkendelse
  • Inddragelsesmetoderne skal tage højde for børnene og de unges alder og situation
  • Inddragelsen skal skabe værdi for børnene selv og medvirke til at træne deres kompetencer i at deltage
  • Børn og unge skal vide, hvorfor de inddrages, og hvad der kommer ud af aktiviteten 
  • Inddragelse af børn og unges perspektiv skal være tænkt med i alle faser af et projekt fra planlægning over beslutning og gennemførelse til evaluering.