Logo

RSS Print

Samfundsansvar i Egmontkoncernen

Egmont Fondens almennyttige aktiviteter er finansieret af fondens erhvervsaktiviteter. På denne side fortæller vi om, hvordan Egmontkoncernen tager ansvar og sikrer sig mod korruption og bestikkelse. 

Hvert år investerer Egmont Fonden omkring 100 millioner kroner af sit overskud i almennyttige aktiviteter til gavn for børn og unge. Men også på andre områder tager Egmont et samfundsansvar. 

Egmonts Code of Conduct er rammen om de daglige aktiviteter i Egmontkoncernen. Eksempelvis har har Egmont underskrevet United Nations Global Compacts ti principper. Tre vigtige indsatsområder er: Etisk leverandørstyring, bæredygtig papirleverandørstyring og sikkert internet. 

Egmonts politik mod korruption og bestikkelse

Det er Egmonts politik at drive forretning uden brug af korruption og bestikkelse. Overtrædelse af denne politik vil blive anset som alvorlig og vil kunne have disciplinære eller retslige konsekvenser, uanset om overtrædelsen foretages af en medarbejder eller af en samarbejdspartner, der arbejder på vegne af Egmont.

Du kan i Egmonts retningslinjer (PDF) eller på Egmonts koncernhjemmeside læse mere om Egmonts politik mod korruption og bestikkelse.

Egmonts whistleblowing-politik

Egmont forpligter sig til ærlighed, redelighed og ansvarlighed. På den baggrund er udarbejdet en politik, hvor medarbejdere og samarbejdspartnere, der opdager mistænkeligheder i forbindelse med Egmonts forretning, vil kunne stå frem og udtrykke deres bekymringer. Forhold, der kan indberettes under whistleblowing-politikken, omfatter: 

  • Ulovlig adfærd
  • Alvorlige helbreds- og sikkerhedsrisici - både for offentligheden og for medarbejdere
  • Skader på miljøet
  • Uberettiget brug af Egmonts midler   
  • Muligt bedrageri og korruption

På Egmonts koncernhjemmeside kan du læse mere om whistleblowing-politikken eller gå til Egmonts Whistleblowing-system.