Logo

RSS Print

God fondsledelse

Bestyrelsen i Egmont Fonden har beskrevet Corporate Governance i Egmont baseret på de seneste anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse.

Egmont Fonden støtter fuldt ud de danske Anbefalinger for god Fondsledelse. Egmont Fondens lovpligtige rapportering om god fondsledelse er baseret på Anbefalinger for god Fondsledelse, der er tilgængelig på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a.

Egmont Fonden har behandlet anbefalingerne fra Komiteen for god Fondsledelse. Se fondens redegørelser på engelsk her: