Logo

RSS Print

Vision, mission og principper

Egmont Fonden støtter, hvor der er et behov, og hvor udsatte børn og unge inddrages aktivt. Vi støtter synlige initiativer, hvor ny viden og resultater udbredes til gavn for udsatte børn og unge i Danmark og Norge. 

Vores vision

I 2030 er alle unge i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Egmont Fondens målgruppe er udsatte børn og unge. 

Vores mission

Egmont Fonden arbejder for at sikre børn og unge mod nutidens fattigdom. Vi arbejder for, at alle børn og unge skal kunne læse, regne og skrive, når de forlader skolen. Og at de skal have udviklet sociale kompetencer og personlige egenskaber, der sikrer, at de er i stand til at skabe sig et godt liv.

Vores principper

Effekt
  • Egmont Fondens støtte skal gøre en forskel - den skal skabe en positiv og vedvarende forskel og bidrage til et godt liv for børn og unge. Derfor er effekt et nøgleord for os. Vi stiller krav om målbare succeskriterier, og vi lægger vægt på, at den langsigtede forankring og bæredygtighed er tænkt ind fra starten.
Synlighed
  • Vi tror på, at synlighed kan være med til at skabe endnu større effekt. Derfor støtter vi indsatser, som arbejder målrettet på at være synlige og formidle ny viden og resultater både til den brede offentlighed og til de centrale aktører på området.
Barnet i centrum
  • Egmont Fonden støtter initiativer, hvor børn og unge inddrages aktivt og er med til at vurdere værdien af indsatsen. I vores eget arbejde spiller børnene og de unge en aktiv rolle, når vi inviterer til børnecamp, børnepanel eller sparringsgruppe.
Behov
  • Egmont Fonden støtter der, hvor der er mest behov. Hvor børn, unge og fagpersoner oplever et behov, og hvor dette er dokumenteret gennem data og analyser. Vi sætter ind netop der, hvor andre ikke kan, eller hvor vi sammen med andre private eller offentlige aktører kan gøre den størst mulige forskel.