Logo

RSS Print

Nordisk Film Fonden

Nordisk Film er en del af Egmontkoncernen. Gennem Nordisk Film Fonden støttes dygtiggørelse af talenter og dermed fremme af den gode filmfortælling. 

Nordisk Film Fonden uddelte i 2016 5,1 millioner kroner til indsatser, der har til formål at fremme den gode filmfortælling. Fonden ønsker at skabe en talentmasse, som har kompetencerne til at løse morgendagens udfordringer for den gode filmfortælling.

Fonden støtter talentudvikling i den danske filmbranche, både kunstnerisk og teknisk. Fonden uddeler også priser til særlige talenter eller institutioner i dansk film og tv: Nordisk Film Prisen, Erik Ballings Rejselegat og Ove Sprogøe Prisen.

Hvem kan søge?

Alle ansøgninger om støtte til filmformål skal søges gennem Nordisk Film Fonden. Læs mere på Nordisk Films hjemmeside.