Logo

RSS Print

Historie

Egmont Fonden blev grundlagt for knap 100 år siden med målet om at hjælpe de mest sårbare i vores samfund. I dag er fondens almennyttige fokus fortsat på samfundets svageste børn og unge, og deres støttebehov er stadigt gældende.

 • I 1985 etablerer Egmont Fonden Center for Hjerneskade på Københavns Universitet

  I 1985 etablerer Egmont Fonden Center for Hjerneskade på Københavns Universitet

 • I 1991etablerede Egmont Fonden i samarbejde med Thrige-fonden og Augustinus Fonden Danmarks Experimentarium

  I 1991etablerede Egmont Fonden i samarbejde med Thrige-fonden og Augustinus Fonden Danmarks Experimentarium

 • i 1992 fusionerede Egmont med Nordisk Film

  i 1992 fusionerede Egmont med Nordisk Film

 • 1999: Egmont Fonden etablerer Løvehjerte (startede under navnet vil:kan) - en psykologisk sorgrådgivning for børn og unge

  1999: Egmont Fonden etablerer Løvehjerte (startede under navnet vil:kan) - en psykologisk sorgrådgivning for børn og unge

 • 2009: Egmont Fonden støtter for første gang i Norge – støtten gik til Senter for Krisepsykologi i Bergen, som spillede en helt central rolle i krise- og opfølgningsarbejde efter terrorhandlingerne på Utøya i 2011 (foto af Paal Sørensen)

  2009: Egmont Fonden støtter for første gang i Norge – støtten gik til Senter for Krisepsykologi i Bergen, som spillede en helt central rolle i krise- og opfølgningsarbejde efter terrorhandlingerne på Utøya i 2011 (foto af Paal Sørensen)

 • 2011: Egmont Fonden lancerer en ny strategi for det almennyttige arbejde. Fonden støtter nu kun på indsatsområderne omsorg og læring

  2011: Egmont Fonden lancerer en ny strategi for det almennyttige arbejde. Fonden støtter nu kun på indsatsområderne omsorg og læring

 • 2013: Egmont Fondens støtte til sårbare børn og familier omlægges, så den fremover uddeles gennem partnerorganisationer, der kombinerer den økonomiske støtte med mere langsigtet hjælp og rådgivning

  2013: Egmont Fondens støtte til sårbare børn og familier omlægges, så den fremover uddeles gennem partnerorganisationer, der kombinerer den økonomiske støtte med mere langsigtet hjælp og rådgivning

 • I 2017 fik Egmont Fonden en ny almennyttig strategi. Målet er at arbejde for at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed

  I 2017 fik Egmont Fonden en ny almennyttig strategi. Målet er at arbejde for at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed

Historien om Egmont begynder i en lille ydmyg lejlighed i et københavnsk brokvarter i 1878. Med støtte fra sin mor, Petrine, får den unge typograf Egmont Harald Petersen mulighed for at købe en håndpresse, en såkaldt "fluesmækker", der er en hånddreven og simpel trykmaskine. 

Hans mor havde som enlig forsørger pantsat alle sine ejendele for at skaffe den. Herved fik Egmont mulighed for at starte sit trykkeri – P. Petersens Bogtrykkeri – i moderens køkken. Det trykkeri, som i dag – næsten 140 år senere – er medievirksomheden Egmont. 

På baggrund af sin egen opvækst med trange kår skrev Egmont Harald Petersen i sit testamente, at en del af virksomhedens overskud skulle “anvendes til filantropiske formål eller lignende måls fremme”. Testamentet blev udfærdiget den 5. maj 1914, få dage før Egmont gennemgik en større operation. Egmont døde senere samme år, 53 år gammel.

Seks år senere – i 1920 – blev Egmont Harald Petersens ønske en realitet, da hans kone, Elisabeth, og deres fem børn etablerede Egmont Fonden. Formålet var dengang at mildne konsekvenserne af den uafrysteligt påtrængende fattigdom i København.

I første fundats-tekst stod følgende om formålet:

 • Hjælp til trængende, enligstillede mødre og børn, der er undergivet deres forsorg
 • Uddeling af mad, brændsel og klæder til fattige, særligt om vinteren
 • Hjælp til trængende i sygdomstilfælde
 • Støtte, herunder gennem ydelse af rentefri lån, til ubemidlede børn og unge menneskers opdragelse og uddannelse. 

Barnets rolle i familien og i samfundet har forandret sig siden 1920, og det samme har Egmont Fonden.

Men gennem næsten 100 års virke har vi bevaret kernen i den oprindelige tanke med at hjælpe de mest sårbare i samfundet. I dag, efter mere end 2,9 milliarder uddelte kroner, er fattigdom, social udsathed og afsavn derfor stadig de centrale omdrejningspunkter for Egmont Fondens almennyttige aktiviteter. 

Egmont Fondens historiske nedslag

Nedenfor følger en oversigt over de vigtigste historiske nedslag:

 • I 1920 bliver Egmont Fonden oprettet af Egmont Harald Petersens enke Elisabeth og parrets fem børn.
 • I 1932 vedtages detaljerede regler for fondsbestyrelsens virke og arbejde.
 • I 1977 oprettes Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration.
 • I 1979 får fonden ny fundats. Enlige mødre bliver ikke længere hovedmålgruppen. Fokus er nu på den almene sociale indsats. Fonden påbegynder desuden udgivelse af årlige beretninger.
 • I 1990 rammer fondens uddelingsniveau for første gang over 50 millioner kroner, hvor der uddeles mere end 57 millioner kroner til almennyttige formål.
 • I 1992 får fonden igen ny fundats og skifter navn fra Egmont H. Petersens Fond til Egmont Fonden. Nordisk Film Fonden oprettes.
 • I 1998 står der for første gang i Årsberetningen, at ”Egmont Fonden fokuserer på idéudvikling og har skabt sig en særlig profil ved i stigende grad selv at igangsætte og gennemføre projekter”.
 • I 2003 fejrer virksomheden Egmont 125 års jubilæum.
 • I 2009 tiltræder Henriette Christiansen som direktør for Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration.
 • I 2009 støtter Egmont Fonden for første gang i Norge. Støtten gik til Senter for kriseprokologi i Bergen, som spillede en helt central rolle i krise- og opfølgningsarbejdet efter terrorhandlinger på Utøya i juli 2011.
 • I 2011 implementeres en almennyttig strategi, hvor fonden får en målsætning om at arbejde for at skabe et godt liv for børn og unge med fokus på indsatsområderne omsorg og læring.
 • I 2017 implementeres en ny almennyttig strategi, som fokuserer på at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed.  Den almennyttige vision for fondens arbejde hedder, at “alle børn og unge i 2030 skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse”.

Egmont Fondens uddelinger og investeringer gennem tiden

 Siden 1920 har Egmont Fonden uddelt mere end 2,9 mia. kr. til almennyttige formål. Neden for følger en kort liste over nogle af de initiativer og indsatser, som Egmont Fonden gennem tiden har givet penge til:

 • I 1921 uddeler Fonden 36.000 kroner til 167 ansøgere blandt Københavns syge og fattige.
 • I 1932 indleder Egmont Fonden samarbejder med sygdomsforeninger og handicaporganisationer, der udpeger trængende på deres område – en tredjedel af fondens midler uddeles på den måde.
 • I 1943 indleder Egmont Fonden et formaliseret samarbejde med Mødrehjælpen, der indstiller ansøgere i gruppen enlige mødre.
 • I 1957 indvies Egmont Kollegiet, som er støttet af Egmont Fonden, som tilbyder studerende billige studieboliger. Forslaget kom på banen første gang allerede i 1938.
 • I 1965 indvies Egmont Gården i Viby for enlige mødre og deres børn.
 • Egmont Fonden giver i 1974 tilskud til Familiehøjskolen Skærgården ved Herning. Højskolen står færdig i 1977 som landets første højskole, hvor hele familier kan komme.
 • I 1984 påbegyndes etablering af Center for Hjerneskade, som med inspiration fra blandt andet USA yder psykologisk behandling af hjerneskader. I 1999 bevilliges penge til udvikling af Børnecenter for Hjerneskade.
 • I 1991 etablerede Egmont Fonden i samarbejde med Thrige-fonden og Augustinus Fonden Experimentarium.
 • I 1999 etableres Vil: kan-projektet, der yder psykologisk rådgivning til børn, som har mistet deres forældre eller søskende.
 • Fra 1994-2001 kører projektet Forvandlingskugle-hulerne, hvor børn inviteres til at opleve noget ud over deres hverdag – hjem, fjernsyn og skole.
 • I 2001 etableres Film X, som er et medieaktivitetssted for børn og unge.
 • I 2009 støtter Egmont Fonden for første gang i Norge. Støtten gik til Senter for kriseprokologi i Bergen, som spillede en helt central rolle i krise- og opfølgningsarbejdet efter terrorhandlinger på Utøya i juli 2011.
 • I 2013 starter Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet er, at initiativet gennem en helhedsorienteret indsats frem mod 2019 skal sikre omsorgsfuld læring til mere end 500 anbragte børn.
 • 2013 lanceres programmet En Håndsrækning – som er en nytænkning af fondens enkeltstøtte. Den akutte håndsrækning til sårbare familier og børn uddeles igennem fem partnerorganisationer. Målet er, at donationen bliver indgang til en langsigtet indsats.
 • I 2014 kommer den første Egmont-rapport, som sætter fokus på et særligt aspekt af udsatte børn og unges liv.
 • I 2016 tager Egmont Fonden sammen med tænketanken DEA initiativ til Småbørnsalliancen, der fokuserer på, hvordan vi kan styrke den tidlige indsats med henblik på at bryde den negative sociale arv. Aftalen resulterer i Småbørnsalliancen, som i 2018 havde over 100 løftegivere, herunder politikere, organisationer og fonde.