Logo

RSS Print

Big bets

Egmont Fonden foretager såkaldte big bets for at opnå de bedst mulige resultater for udsatte børn og unge.

De såkaldte 'big bets' er udvalgte områder, hvor Egmont Fonden har et særligt fokus. I de seneste år har vi blandt andet arbejdet med:

Småbørn
Egmont Fonden har sammen med Tænketanken DEA taget initiativ til Småbørnsløftet, der er et løfte om, at det danske samfund stræber efter at give alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle sig. Bag løftet er i dag over 100 løftegivere.

Ordblindhed
Egmont Fonden har støttet flere ordblindeindsatser og bidraget med ny viden om ordblinde børn og unges skolegang og videre uddannelsesforløb for at sikre, at alle ordblinde børn og unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Anbragte børns vilkår
Egmont Fonden har støttet flere indsatser til gavn for anbragte børn og unge. Målet er, at alle anbragte unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Skilsmisse
Hvert år oplever omkring 20.000 børn i Danmark, at deres forældre går fra hinanden. For at sikre børn og unge støtte til håndteringen af forældrenes skilsmisse lavede Egmont Fonden en samlet investering på 50 mio. kr. i 2012-2016. 

For at opnå størst mulig værdi af de almennyttige indsatser bidrager Egmont Fonden med:

Egmont Fonden arbejder helhedsorienteret, sætter tidligt ind og involverer frivillige kræfter. Vi ejer hverken de problemer, vi arbejder med eller deres løsninger. Vi ønsker samarbejde og synlighed for at øge effekten af vores indsats.