Logo

Bestyrelse

Egmont Fonden udfører både erhvervsdrivende og almennyttigt arbejde. På begge områder er arbejdet ledet af fondens bestyrelse. På det almennyttige område tager bestyrelsen blandt andet beslutning om projektbevillinger og strategier for fondens støtte. Nedenfor præsenteres bestyrelsens medlemmer.