Logo

RSS Print

Om Egmont Fonden

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, der driver medievirksomhed og almennyttigt virke. Målsætningen er, at alle unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. 

Egmont Fonden giver tre typer støtte - i Danmark og i Norge:

Støtte til indsatser for udsatte børn og unge

Egmont Fonden støtter indsatser for udsatte børn og unge. Egmont Fonden arbejder for, at alle børn og unge skal kunne læse, regne og skrive, når de forlader skolen. Og de skal have udviklet sociale og personlige kompetencer, der sikrer, at børnene og de unge er livsduelige. At de er i stand til at skabe sig et godt liv. Vi støtter metodeudvikling og nytænkning. Og vi støtter udbredelse af indsatser, der har vist, at de har en effekt.

En Håndsrækning - til børn, unge og familier

Egmont Fonden giver en håndsrækning til sårbare børn, unge og familier. Støtten uddeles gennem fem partnerorganisationer: Mødrehjælpen, Røde Kors, Børnehjælpsdagen, Efterskoleforeningen og Norske Kvinners Sanitetsforening.

Støtte til filmformål

Nordisk Film er en del af Egmont Fonden. Gennem Nordisk Film Fonden støttes dygtiggørelse af talenter og dermed fremme af den gode filmfortælling.