Logo

RSS Print

Om Egmont Fonden

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, der driver medievirksomhed og almennyttigt virke. Målsætningen er, at alle unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. 

Egmont Fonden er Egmontkoncernens moderselskab og en af verdens ældste erhvervsdrivende fonde. Fonden består af en kommerciel del, der driver medievirksomhed og står bag eksempelvis Nordisk Film, TV 2 Norge og over 700 magasiner og blade i mere end 30 lande, og en almennyttig del, der arbejder for at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed i Danmark og Norge.

Hvert år går knap 100 millioner kroner af overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhed til almennyttige aktiviteter i Danmark og Norge. Siden 1920 har fonden uddelt omkring 2,9 milliarder kroner til samfundets udsatte grupper. 

Fondens almennyttige virke blev grundlagt i 1920 efter et ønske fra typografen Egmont Harald Petersen. I sit testamente skrev han, at en del af overskuddet fra sit trykkeri – P. Petersens Bogtrykkeri, som vi i dag kender som medievirksomheden Egmont – skulle ”anvendes til filantropiske formål eller lignende måls fremme”. Formålet var dengang at mildne konsekvenserne af den uafrysteligt påtrængende fattigdom.

I Egmont Fonden arbejder vi stadig ud fra Egmont Harald Petersens grundtanke, nemlig at hjælpe de mest udsatte i samfundet. Vi ser det som Egmont Fondens rolle i samfundet at være med til at støtte og skabe forandringer for udsatte børn og unge.

Egmont Fonden giver tre typer af støtte i Danmark og Norge:

 • Støtte til indsatser for udsatte børn og unge
  Alle kan søge om støtte til indsatser for udsatte børn og unge. Vi støtter metodeudvikling og nytænkning. Og vi støtter udbredelse af indsatser, der har vist, at de har en effekt. De fleste midler uddeles til organisationer, foreninger, offentlige institutioner eller forskningsinstitutioner. Hvis en enkeltperson søger, er det en fordel, at der er dokumenteret tilknytning til en institution, forening eller lignende.

  Ansøgninger sendes til Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration. 

 • En håndsrækning – til børn, unge og familier
  Børn, unge og familier kan få en håndsrækning fra Egmont Fonden, hvis de står i en særligt sårbar situation. Det kan eksempelvis være støtte til fritidsaktiviteter, ferielejr eller julehjælp. Støtten uddeles udelukkende gennem fem partnerorganisationer, og støtten står aldrig alene. Den kombineres altid med andre tilbud som rådgivning, terapi eller socialt netværk. De fem partnerorganisationer er: Børnehjælpsdagen, Norske Kvinners Sanitetsforening, EfterskoleforeningenMødrehjælpen og Røde Kors.

  Man kan ikke henvende sig direkte til Egmont Fonden om denne støtte.
  Du kan læse mere om En Håndsrækning her.

 • Støtte til filmformål
  Nordisk Film er en del af Egmont Fonden. Gennem Nordisk Film Fonden støttes dygtiggørelse af talenter og dermed fremme af den gode filmfortælling. 

  Ansøgninger om støtte til filmformål skal rettes til Nordisk Film Fonden.