Logo

RSS Print

Utilstrækkelige forældrekompetencer

Udsatte børn og unge kommer ofte fra hjem med utilstrækkelige forældrekompetencer.

De voksne om barnet kan have svært ved at varetage barnets basale behov, lære børnene sociale og personlige kompetencer, eller at stimulere deres udvikling og læring. Al forskning viser, at barnets tidlige år har afgørende betydning for de sociale og personlige kompetencer, og for deres lyst og evne til læring.

Vi ønsker, at børn, der vokser op i hjem, hvor forældrene har utilstrækkelige kompetencer, bliver spottet tidligere, og bliver støttet og stimuleret til læring og livsduelighed.