Logo

RSS Print

Lavt selvværd

Udsatte børn og unge har ofte lavt selvværd og mødes ofte med lave forventninger.

Mange udsatte børn og unge har lavt selvværd og selvtillid, og har følelsen af ikke at kunne bidrage med noget eller have betydning for andre. De møder ofte lave forventninger fra omverdenen og det påvirker deres syn på dem selv.

I dag er der kun er få aktører, der arbejder målrettet med at forbedre udsatte børn og unges selvværd. Nogle gør det ved at arbejde med succesoplevelser, andre ved at tilbyde kurser med fokus på fx personligt lederskab, selvindsigt og redskaber til at kunne begå sig.

Vi ønsker, at børn og unge med lavt selvværd bliver støttet og får styrket deres selvværd og selvtillid og at de får øget resiliens, selvforståelse og optimisme.