Logo

RSS Print

Tre problemer i fokus

Vores indsatser har fokus på tre problemer for udsatte børn og unge, som er afgørende for deres læring og livsduelighed.

De tre problemer er vores afsæt for at skabe en blivende forandring for udsatte børn og unge:

Problemerne er indbyrdes afhængige og påvirker hinanden. En investering i et af problemerne kan også bidrage til at afhjælpe de andre problemer.

Fx vil en investering i styrkede forældrekompetencer potentielt også kunne afhjælpe aspekter af et barns læringsvanskeligheder eller bidrage til styrket selvværd hos barnet.