Logo

RSS Print

Læring og livsduelighed

Egmont Fonden arbejder for at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed.

Det danske og norske samfund investerer massivt i børns læring og livsduelighed, og langt hovedparten af børn og unge i de to lande har det godt. Via deres opvækst og skolegang udvikler langt de fleste børn de faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at klare sig i godt i livet. 

Men:

  • 15 pct. af danske unge i alderen 3-19 år estimeres som udsatte eller marginaliserede
  • Hhv. 13,6 og 15 pct. af danske og 17,1 og 15 pct. af de norske 15-årige mangler ifølge seneste PISA-undersøgelse (2015) de matematik- og læsekompetencer, der kræves for at tage en uddannelse og klare sig på arbejdsmarkedet.
  • 15 pct. af 9.-klasse årgangen fra 2014 i Danmark forventes aldrig at gennemføre en  erhvervskompetencegivende uddannelse. 

Det er netop de børn og unge, som er Egmont Fondens målgruppe. Vores indsatser retter sig derfor mod de 15 pct., som i dag forlader folkeskolen uden at kunne læse og regne tilstrækkeligt - og derfor er i risiko for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Vi vil skabe en livsforandring for denne målgruppe bl.a. ved at sætte tidligere og mere helhedsorienteret ind.