Logo

RSS Print

Skabelon til forespørgsel og ansøgning

Har du en god ide? Så hører vi meget gerne fra dig. Når du vil søge støtte fra Egmont Fonden, finder du her skabeloner til din forespørgsel og ansøgning.

Forespørgsel

Før du kan indsende en decideret ansøgning til Egmont Fonden, skal du først have indsendt og godkendt en forespørgsel.

En forespørgsel er en kort og præcis beskrivelse af, hvad du ønsker at søge støtte til. Så tager vi stilling til, om indsatsen ligger inden for vores strategiske indsatsområder. Du får som regel svar på din forespørgsel inden for to-tre uger.

Vi har ingen deadlines, så du kan sende din forespørgsel, når som helst. 

En forespørgsel bør max fylde 1 A4-side – og indeholde en helt kort beskrivelse af:

Afsender
Hvem er ansøgeren/ansøgerne? Hvilke andre aktører inddrages?

Mål
Hvad vil du opnå med initiativet, og hvorfor er det relevant?

Målgruppe
Hvem er initiativets målgrupper?

Problemstilling
Hvad er indsatsområdet (læring, forældrekompetencer eller selvværd)?

Initiativet
Hvilke tiltag eller aktiviteter indebærer initiativet? Hvilke overvejelser gør du dig om den langsigtede udbredelse og forankring?

Inddragelse af børn og unge
hvordan børn og/eller unge inddrages i projektet?

Budget
Hvad er det samlede budget for initiativet og det forventede støttebehov fra Egmont Fonden? Er der modtaget støtte fra andre aktører?

Du kan sende din forespørgsel til mail@egmontfonden.dk.

Ansøgning

Vi modtager kun ansøgninger, som vi har bedt om på baggrund af en forespørgsel. Hvis vi på baggrund af din forespørgsel vurderer, at initiativet ligger inden for vores strategiske prioriteringer, vil du blive opfordret til at sende os en ansøgning. Herunder kan du læse mere om, hvad en ansøgning skal indeholde.

Din ansøgning bør være kort og præcis - max 10 sider - og indeholde:

Titel
Anfør titlen på initiativet.

Resume
Opsummer de væsentligste punkter fra ansøgningen – 10-15 linjer.

Baggrund
Beskriv den problemstilling, som initiativet skal bidrage til at løse, og hvorfor du søger støtte til det fra Egmont Fonden.

Præsentation af ansøgeren
Beskriv den eller de organisationer eller personer, som ansøger Egmont Fonden om støtte. Beskriv ligeledes ansøgers kvalifikationer i forhold til at gennemføre initiativet. Vi vil også gerne høre, om du tidligere har ansøgt om eller modtaget bevillinger fra Egmont Fonden.

Formål og succeskriterier
Beskriv initiativets overordnede formål.

Målgruppe(r)
Beskriv initiativets primære og evt. sekundære målgrupper.

Hovedaktiviteter og arbejdsmetode
Beskriv initiativets konkrete indsatser og aktiviteter. Hvad skal der ske? Hvor? Hvor ofte? Hvor mange? Med hvilken metode og tilgang?Tag meget gerne udgangspunkt i det formål og de succeskriterier, som du har defineret under punkt 5. Det er vigtigt, at alle konkrete aktiviteter retter sig mod at opfylde netop det formål og de succeskriterier.