Logo

RSS Print

Almennyttig strategi

Egmont Fonden arbejder for at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed, så alle børn og unge i 2030 er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I Egmont Fonden er det vores ambition, at alle unge i 2030 er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vi arbejder derfor for, at alle børn og unge skal kunne læse, regne og skrive, når de forlader skolen. Og de skal have udviklet sociale og personlige kompetencer, der sikrer, at børnene og de unge er livsduelige – at de er i stand til at skabe sig et godt liv.

Dermed arbejder Egmont Fonden for FNs verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse.

"Vi vil skabe en reel livsforandring for udsatte børn og unge i Danmark og Norge ved at sikre, at de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette vil være den bedste og vigtigste hjælp for disse børn og unge – både på kort og lang sigt”, siger Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Både det danske og norske samfund investerer i børn og unges læring og livsduelighed, og langt hovedparten af børnene i de to lande har det godt. Via deres opvækst og skolegang udvikler langt de fleste børn de faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at klare sig godt i livet.

Men vi ved også, at:

  • Omkring 15 procent ikke kan læse eller regne godt nok til at klare sig på en ungdomsuddannelse
  • Omkring 15 procent aldrig forventes at gennemgøre en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • Omkring 15 procent af de unge i alderen 3-19 år estimeres som udsatte

Det er netop disse børn og unge, som er Egmont Fondens målgruppe. Vores indsatser retter sig derfor mod de 15 procent, som i dag forlader folkeskolen uden at kunne læse og regne tilstrækkeligt - og derfor er i risiko for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Vi vil skabe en livsforandring for denne målgruppe blandt andet ved at sætte tidligere og mere helhedsorienteret ind.

Download hele Egmont Fondens almennyttige strategi 2017-2021. 

Download Egmont Fondens twopager om vores almennyttige strategi