Logo

RSS Print

Egmont Fondens almennyttige målsætning

Egmont Fonden arbejder for, at alle børn og unge skal kunne læse, regne og skrive, når de forlader skolen. Og de skal have udviklet sociale og personlige kompetencer, der sikrer, at børnene og de unge er livsduelige. At de er i stand til at skabe sig et godt liv.

Derfor har Egmont Fonden som ambition, at ALLE UNGE I 2030 ER I STAND TIL AT GENNEMFØRE EN UNGDOMSUDDANNELSE.

"Vi vil skabe en reel livsforandring for udsatte børn og unge i Danmark og Norge ved at sikre, at de får en ungdomsuddannelse. Dette vil være den bedste og vigtigste hjælp for disse børn og unge – både på kort og lang sigt.

Vores ambitiøse mål er, at alle unge i 2030 skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi vil arbejde for, at alle børn og unge skal kunne læse, regne og skrive, når de forlader skolen. Og de skal have udviklet sociale og personlige kompetencer, der sikrer, at de er livsduelige"

– Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration. 
 

Download hele Egmont Fondens almennyttige strategi 2017-2021

Download Egmont Fondens twopager om vores almennyttige strategi