Logo

RSS Print

Vi støtter ikke

Egmont Fonden støtter kun indsatser, der er målrettet udsatte børn og unge. 

Egmont Fonden støtter kun almennyttige initiativer, der har fokus på udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Derfor har projekter, der falder ind under følgende formål, ikke mulighed for at få støtte: 

 • Initiativer, der ikke fokuserer på at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed 
 • Sportsprojekter (fx sportsbegivenheder, olympiader)
 • Sundhedsprojekter (fx forebyggelse, kost, behandling)
 • Kunst- eller kulturprojekter (fx udstillinger, børnekulturindsatser)
 • Klima- eller miljøprojekter 
 • Events 
 • Udstillinger 
 • Teaterforestillinger
 • Opførelse eller drift af anlæg eller byggeri
 • Anskaffelse af udstyr som f.eks. legestativer, redskaber eller transportmidler
 • Uddannelse af enkeltpersoner 
 • Studie- og ferierejser eller deltagelse i konferencer
 • Udflugter, lejrture, turneer og lignende
 • Aktiviteter uden for Danmark eller Norge (vi støtter heller ikke projekter i Grønland eller Færøerne)
 • Aktiviteter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
 • Sponsorater

Det gælder for flere punkter ovenfor, at de kan indgå som elementer i en større, helhedsorienteret indsats for udsatte børn og unge. I visse tilfælde kan vi derfor give støtte til dette - dog aldrig, når ovenstående aktiviteter er hovedformålet med indsatsen.

Hvis du stadig er i tvivl, er du velkommen til at sende os en forespørgsel.