Logo

RSS Print

Søg støtte

Egmont Fonden støtter indsatser, der styrker udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Har du en god idé inden for dette område, hører vi meget gerne fra dig.

Egmont Fonden uddeler hvert år omkring 100 millioner kroner til almennyttige formål, herunder initiativer målrettet udsatte børn og unge, forskning på området og netværksarrangementer. Vores uddelinger bidrager til, at alle børn og unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Dermed arbejder Egmont Fonden for FNs verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse.

Hvis du ønsker at søge støtte fra Egmont Fonden til en indsats, skal du være forberedt på, at det kan være en længere proces. Vi lægger vægt på, at ejerskabet ligger i det enkelte initiativ, og vi ønsker ikke, at et initiativ skal gå for meget på kompromis med deres oprindelige projekt.

Dit initiativ er først garanteret støtte, når Egmont Fondens bestyrelse har godkendt vores indstilling af dit projekt. Ansøgningsforløbet er et nåleøje at komme igennem. Ud af de 1.000 forespørgsler, som hvert år sendes til Egmont Fonden, indstilles cirka 2,5 procent positivt til vores bestyrelse.

Vi anbefaler derfor, at du godt og grundigt læser vores almennyttige strategi for at sikre, at dit projekt flugter med vores tilgang, inden du vælger at søge støtte hos os.

Egmont Fondens ansøgningsforløb

 1. Selvtjek
  Inden du sender en forespørgsel til Egmont Fonden om en bevilling, skal du tjekke, om dit initiativ ligger inden for Egmont Fondens strategiske fokusområder. Det er en forudsætning, at indsatsen flugter med fondens strategi.

  Du kan finde fondens almennyttige strategi her, og se eksempler på indsatser, vi ikke støtter, her.
   
 2. Forespørgsel
  Hvis dit initiativ flugter med Egmont Fondens almennyttige strategi, kan du sende os en forespørgsel per mail. Din forespørgsel vil blive gennemgået og vurderet af mindst to medarbejdere i Egmont Fonden. Hvis vi vurderer, at forespørgslen er relevant, vil du blive anmodet om at sende en ansøgning med en gennemarbejdet projektbeskrivelse. Du vil som regel få svar på din forespørgsel inden for 1 til 3 uger. Alle bedømmelser sker under iagttagelse af almindeligt accepterede retningslinjer for habilitet.

  Egmont Fonden modtager hvert år omkring 1.000 forespørgsler, heraf opfordres cirka 10 procent til at sende os en ansøgning. Udarbejdelsen af forespørgslen vil ske på egen hånd og med begrænset dialog med fonden.

  Du skal sende din forespørgsel til mail@egmontfonden.dk.
  Du finder en skabelon til en forespørgsel her.

 3. Ansøgning
  Vi modtager kun ansøgninger, som vi har bedt om på baggrund af en forespørgsel. Når du er blevet opfordret til at ansøge om støtte, kan du per mail sende os din gennemarbejdede ansøgning. Udarbejdelsen af ansøgningen vil ske på egen hånd og med begrænset dialog med fonden. Vi har ingen ansøgningsfrist.

  Egmont Fonden modtager hvert år omkring 100 ansøgninger, heraf godkendes cirka 50 procent. Disse ansøgninger går videre til en kvalificeringsfase, hvor vi vil arbejde videre med din ansøgning. Hvis vi giver et afslag på din ansøgning, svarer vi som regel inden for 1 til 2 måneder.

  Du skal sende din ansøgning til mail@egmontfonden.dk.
  Du finder en skabelon til en ansøgning her.

 4. Kvalificering
  Når vi har modtaget din ansøgning, går vi i en nærmere dialog om indholdet. I denne del af ansøgningsforløbet vil fokus for dialogen være kvalificering af indsatsen, herunder eksempelvis evalueringsdesign, forankringsstrategi, eventuelle samarbejdspartnere og/eller samspil med andre igangværende initiativer.

  Denne del af ansøgningsforløbet er den mest krævende. Den vil oftest indebære flere reviderede udgaver og en efterspørgsel på uddybninger, præciseringer eller videreudvikling af projektet. Vi vil i denne del bidrage med sparring, viden og netværk.

  Behandlingen af din ansøgning vil være varierende. Du kan derfor forvente en ventetid på mellem 1 til 9 måneder, inden du vil få afvist eller godkendt din ansøgning. Vær opmærksom på at processen er lang, så hvis du har en dato for initiativets start, er det godt at være tidligt ude.

 5. Indstilling
  Hvis din ansøgninger bliver godkendt, vil vi med udgangspunkt i ansøgningen udarbejde en indstilling, som vi positivt foreligger for Egmont Fondens bestyrelse. Bestyrelsen mødes fast fem gange om året til bevillingsudvalgsmøder.

  I alt bliver cirka 20-25 ansøgninger hvert år indstillet til bestyrelsen. Det betyder, at det er cirka 2,5 procent af de 1.000 forespørgsler, som Egmont Fonden hvert år modtager, som bliver indstillet positivt.

 6. Bevilling
  Egmont Fondens bestyrelse bestemmer udelukkende, om et initiativ skal have støtte eller ej. Deres valg bliver truffet ud fra vores indstilling, som vi forelægger dem.

  I 2017 gav Egmont Fonden 38 bevillinger, og vi modtog cirka 80 ansøgninger.