Logo

RSS Print

Søg støtte

Egmont Fonden støtter indsatser, der styrker udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Desuden støtter fonden talentudvikling i filmbranchen gennem Nordisk Film Fonden.

Egmont Fonden yder overordnet tre typer støtte: støtte til indsatser målrettet udsatte børn og unge, enkeltstøtte til udsatte børn og unge og deres familier samt støtte til talentudvikling i den danske filmbranche gennem Nordisk Film Fonden.

Støtte til initiativer målrettet udsatte børn og unge inden for tre problemer:

  • Utilstrækkelige forældrekompetencer: Vi støtter indsatser, der hjælper børn og unge, som kommer fra hjem med utilstrækkelige forældrekompetencer, så de bliver spottet tidligere, og bliver støttet og stimuleret til læring og livsduelighed.
  • LæringsvanskelighederVi støtter indsatser, der hjælper børn og unge med læringsvanskeligheder, så de bliver støttet og stimuleret til læring og livsduelighed.
  • Lavt selvværd: Vi støtter indsatser, der hjælper børn og unge med lavt selvværd, så de bliver støttet og får styrket deres selvværd og selvtillid og at de får øget resiliens, selvforståelse og optimisme.

En Håndsrækning 

Siden 1920 har Egmont Fonden givet en håndsrækning til nogle af dem, som har det allersværest i vores samfund. I dag støtter vi børn og unge, som er økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt udsatte. 

Nordisk Film Fonden

Nordisk Film er en del af Egmontkoncernen. Gennem Nordisk Film Fonden støttes dygtiggørelse af talenter og dermed fremme af den gode filmfortælling. 

Få overblik over de forskellige typer af støtte