Logo

RSS Print

Strategi for børneinddragelse

Egmont Fonden har lavet en strategi for børneinddragelse: “Barnets perspektiv”. Læs hele Egmont Fondens strategi for børneinddragelse her.

Børn skal høres! 

 

Vores principper for inddragelse af børn og unge er: 

  • Børn og unge må aldrig manipuleres eller inddrages symbolsk

  • Børn og unge skal opleve at blive mødt med oprigtig interesse, åbenhed, tillid og anerkendelse

  • Inddragelsesmetoderne skal tage højde for børnene og de unges alder og situation

  • Inddragelsen skal skabe værdi for børnene selv og medvirke til at træne deres kompetencer i at deltage

  • Børn og unge skal vide, hvorfor de inddrages, og hvad der kommer ud af aktiviteten

  • Inddragelse af børn og unges perspektiv skal være tænkt med i alle faser af et projekt fra planlægning over beslutning og gennemførelse til evaluering. 

 

Læs hele Egmont Fondens strategi for børneinddragelse her.