Logo

RSS Print

Eksempler på børneinddragelse

Her kan du læse eksempler på Egmont Fondens arbejde med barnets perpektiv

Lær for Livet

Lær for Livet er Egmont Fondens signaturprogram. Her inddrages børnene på flere forskellige måder. Et eksempel er Lær for Livets børnepanel, ”Learning Kid Council”, som består af repræsentanter fra hver årgang af Learning Kids. Børnepanelet mødes to gange om året, hvor de udveksler erfaringer med at være på camp, diskuterer, hvad der er godt og skidt ved campen, og de deltager i workshops – alt sammen for at kvalificere Lær for Livets indsatser.

Lær for Livet bruger mange forskellige voksne eksperter til sparring og udvikling. Learning Kid Council er Lær for Livets børneeksperter, som også bidrager med vigtig viden om anbringelser, skolegang, lyst til læring og meget mere.

Egmont Rapporten

Egmont Rapporten, der udkommer en gang om året, sætter fokus på et særligt aspekt af sårbare børn og unges liv. Egmont Rapporten tager afsæt i børnene og de unges egne erfaringer, og børnene og de unge inddrages i væsentlig grad i formidlingen af Egmont Rapporten.

Egmont Rapport 2015 handler om børns lyst til læring. Børn og unge, der fx har fået intensiv undervisning i matematik, har været på camp i deres sommerferie eller på andre måder har oplevet intensive læringsforløb, fortæller, hvad forløbet har betydet for dem, og giver deres bud på, hvordan man i højere grad kan integrere  elementer fra de intensive forløb i den almene skole. Børnene har produceret små film, der indgår i den endelige rapport.

Som en del af Egmont Rapporten 2015, der handlede om børns trivsel i forbindelse med sygdom eller død i nærmeste familie,  fortalte 21 børn og unge, der alle har haft sygdom og død tæt inde på livet deres historier og gav gode råd til, hvad de havde brug for hjælp til. Børnene og de unges fortællinger blev samlet uredigeret i magasinet Vores Verden, der udgjorde en del af den endelige udgave af Egmont Rapporten 2014. Til lanceringen af rapporten indgik børnene og de unge i et panel, der gav gode råd til beslutningstagere og praktikere fra sundhedsvæsenet,  skolevæsenet og den frivillige sektor.