Logo

RSS Print

Egmont Fondens Årstema

I 2017 satte Egmont Fonden fokus på anbragte børn og unges læring og livsduelighed. Hvert år vælger Egmont Fonden et årstema, der belyses med data ikke mindst fra de børn, som har problematikken tæt inde på livet. Der har været et stærkt fokus i 2017 på at inddrage børnene i flere forskellige facetter af arbejdet med årstemaet, b.la. ved afholdelsen af et børnetopmøde for anbragte børn og unge i april.  

Oversigt over aktiviter i 2017, hvor anbragte børn og unge er inddraget: 

  • Vi afholdt et børnetopmøde for 30 anbragte unge, og vi skrev en publikation om topmødet, de unges historier og deres gode råd til de voksne
  • Efterfølgende optrådte børnene i tv og forskellige artikler med deres erfaringer og gode råd til de voksne
  • Vi nedsatte en følgegruppe med bl.a. flere tidligere anbragte
  • Vi finansierede en teaterforestilling, podcasts og et fortællerkorps af tidligere anbragte, som optrådte på teatre, på anbringelsessteder, på konferencer og på folkemøder
  • Vi afholdt debatter på folkemøde med nuværende og tidligere anbragte og beslutningstagere
  • Vi finansierede en medieskole for tidligere anbragte
  • Vi udgav Egmont Rapporten 2017, hvor anbragte og tidligere anbragtes egne historier og rådgivning fylder meget
  • Vi afholdt et større arrangement for beslutningstagere, hvor nuværende og tidligere anbragte fortalte deres historie og rådgav voksne om, hvordan man kan forbedre anbragte børn og unges læring og livsduelighed