Logo

RSS Print

Børneinddragelse

Barnets stemme er vigtig for Egmont Fonden. Børn og unge er ligeværdige mennesker og skal respekteres og høres. De inddrages i identifikation, tilrettelæggelse og evaluering af Egmont Fondens indsatser. 

”Udsatte børn og unge føler sig ofte ikke set eller hørt. Hvis vi skal lykkes med at skabe positive forandringer for socialt udsatte børn og unge, er det helt afgørende, at vi evner at se og inddrage det enkelte barn som en ressource. Vi skal skabe forandring for og med det enkelte barn.”

Henriette Christiansen, direktør, Egmont Fondens Støtte-og bevillingsadministration.

 

Børn skal høres!

Vi tror på, at inddragelse styrker socialt udsatte børn og unges muligheder for at klare sig i livet.

Og vi ønsker at bidrage til mere og bedre inddragelse af udsatte børn og unge.

Egmont Fondens børnesyn

  • Egmont Fonden ser børn som ligeværdige mennesker med rettigheder. Børn skal respekteres og høres.
  • Voksne har altid ansvaret for børns trivsel og skal sikre børns omsorg og læring.
  • Børn har styrker og vigtig viden at bidrage med både i forhold til deres egen udvikling og samfundets som helhed.

Egmont Fondens principper for arbejdet med barnets perspektiv

Egmont fondens almennyttige arbejde med barnets perspektiv tager udgangspunkt i nedenstående principper: 

1. Barnets perspektiv er et vigtigt afsæt for fondens aktiviteter. Det kvalificerer viden og perspektiver fra fagprofessionelle voksne.

2. Egmont Fonden støtter kun aktiviteter, der tager stilling til, hvordan de kan inddrage barnets perspektiv. 

3. Børn og unge må aldrig blive manipuleret eller inddraget symbolsk. Det skal stå klart for børnene og de unge, hvad der kommer ud af deres involvering.

4. Inddragede børn og unge skal opleve at blive mødt med oprigtig interesse, åbenhed, tillid og anerkendelse.

5. Inddragelsesmetoderne skal tage højde for børnenes og de unges alder og situation.

6. Barnets perspektiv indgår så vidt muligt i alle faser af Egmont Fondens initiativer – dvs. kvalificering, beslutning, formidling, evaluering, osv.

Her kan du læse konkrete eksempler på, hvordan Egmont Fonden arbejder med barnets perspektiv

Læs Egmont Fondens strategi for børne- og ungeinddragelse her.