Logo

RSS Print

Dialog med fonden

I Egmont Fonden lægger vi vægt på en god dialog med vores ansøgere. Du er velkommen til at kontakte os med en ide til et initiativ, og alle forespørgsler bliver vurderet af mindst to personer. Vi kan dog ikke tilbyde at begrunde alle afslag.

Dialog om din ide

Du er altid velkommen til at kontakte Egmont Fonden om en idé til et initiativ. Det gør du ved at sende en forespørgsel til mail@egmontfonden.dk. På baggrund af den, giver vi dig en foreløbig vurdering af, om dit initiativ ligger inden for vores strategiske fokus. 

Hvem modtager forespørgslen?

Alle forespørgsler går til Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, som vurderer, hvorvidt et initiativ er relevant for fonden at støtte. Alle forespørgsler bliver vurderet af mindst to personer. 

Vi tilbyder ikke begrundede afslag

Alle forespørgsler til Egmont Fonden bliver læst og vurderet. Vi sender aldrig et afslag, uden at mindst to personer har vurderet henvendelsen om støtte. Alligevel kan vi ikke tilbyde at give begrundede afslag. Det skyldes, at vi hvert år modtager mange flere forespørgsler, end vi kan støtte. Vi modtager hvert år ca. 1.000 henvendelser om støtte, og kun ca. 25 modtager støtte.

Fra forespørgsel til ansøgning

Hvis vi med afsæt i din forespørgsel vurderer, at din ide rammer vores strategiske fokus, vil du efterfølgende blive bedt om at udforme en decideret ansøgning. Herefter vil der i ansøgnings- og udviklingsfasen være en løbende dialog med fonden omkring, hvordan initiativet og dermed ansøgningen udformes. 

Hvem tager beslutning om støtte?

Det er Egmont Fondens bestyrelse, som beslutter, om et initiativ skal have støtte. En ansøgning sendes aldrig direkte til bestyrelsen. Med udgangspunkt i ansøgningen udarbejder Støtte- og bevillingsadministrationen en indstilling, som bestyrelsen tager stilling ud fra.

Egmont Fondens rolle 

Egmont Fonden følger alle støttede initiativer fra start til slut. Før en bevilling bliver givet, bidrager vi til at udvikle initiativet sammen med ansøgeren. Når bevillingen er givet, følger vi fremdriften og resultaterne i hele den periode, initiativet løber.