Logo

RSS Print

For ansøgere

I Egmont Fonden modtager vi mange flere henvendelser om støtte til indsatser for udsatte børn og unge, end vi kan give støtte til. I 2013 modtog vi 944 henvendelser om støtte, og vi gav blot 27 bevillinger. På disse sider kan du læse om vores ansøgningsprocedurer og få gode råd, som kan spare dig tid, når du skal søge om støtte.

Forud for hver bevilling ligger et længere forløb med ansøgning og dialog mellem fond og ansøger. Så send gerne din ansøgning i god tid og vær beredt på, at vi kan efterspørge uddybning, præciseringer eller videreudvikling af dit projekt.

I Egmont Fonden støtter vi ikke kun med penge. Vi bidrager også gerne med sparring, viden og netværk. 

Vi lægger vægt på, at ejerskabet ligger i det enkelte initiativ. Men vi er i dialog med de støttede initiativer gennem hele projektperioden, så vi kan udveksle viden og erfaringer. Også når initiativet ikke går helt som planlagt. Her lægger vi vægt på en åben og ærlig tilbagemelding, og vi vil gerne inddrages i dialogen om, hvordan indsatsen kan ændres for at gøre en forskel.