Logo

RSS Print

For ansøgere

I Egmont Fonden modtager vi mange flere henvendelser om støtte til indsatser for udsatte børn og unge, end vi kan give støtte til. I 2013 modtog vi 944 henvendelser om støtte, og vi gav blot 27 bevillinger. På disse sider kan du læse om vores ansøgningsprocedurer og få gode råd, som kan spare dig tid, når du skal søge om støtte.

Vigtigt at vide om ansøgnings-og udviklingsfasen

"Hvis man påbegynder en ansøgningsproces hos os, så søger man ikke bare penge. Vi udvikler initiativet sammen,
" siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration. 

Forud for hver bevilling ligger en længere ansøgnings- og udviklingsfase, som indebærer kvalificering af ansøgning gennem en løbende dialog mellem fond og ansøger. Så send gerne din ansøgning i god tid og vær beredt på, at vi kan efterspørge uddybning, præciseringer eller videreudvikling af dit projekt.

I Egmont Fonden støtter vi ikke kun med penge. Vi bidrager med sparring, viden og netværk fra den indledende ansøgnings- og udviklingsfase og indtil initiativet afsluttes. 

Epinion foretog i 2017 en undersøgelse blandt vores bevillingsmodtagere om deres oplevelse af samarbejdet med Egmont Fonden. Den viste bl.a., at godt nok fandt en del af bevillingsmodtagerne Egmont Fonden ressourcekrævende i ansøgnings- og udviklingsfasen, men samtidig oplevede 90 % af dem til gengæld Egmont Fondens sparring som brugbar, og 94 % af modtagerne vil ikke afholde sig fra at søge igen.

Med andre ord er Egmont Fondens penge måske "dyre" at få, men man får omvendt værdifuld sparring og rådgivning ud af det, konkluderer Epinion på baggrund af undersøgelsen. 

Ejerskab er afgørende
Vi lægger vægt på, at ejerskabet ligger i det enkelte initiativ. Vi ønsker ikke, at et initiativ skal gå for meget på kompromis med deres oprindelige projekt. Men vi prioriterer samtidig at være i dialog med de støttede initiativer gennem hele projektperioden, så vi kan udveksle viden og erfaringer. Også når initiativet ikke går helt som planlagt. Her lægger vi vægt på en åben og ærlig tilbagemelding, og vi vil gerne inddrages i dialogen om, hvordan indsatsen kan ændres eller justeres for at gøre en varig forskel for udsatte børn og unge.