uddannelsesparathed

9,3 mio. kr. til turboforløb i ungdomsskolen

05.07.2016

Egmont Fonden har bevilliget 9.297.448 kr. til det tre-årige udviklingsprojekt "Turboforløb i Ungdomsskolen", som skal løfte ikke-uddannelsesparate elever.

"Vi er utroligt glade for at modtage bevillingen", fortæller Lars Buchholt Kristensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse, og fortsætter: "Ungdomsskolen har mange års erfaring med at arbejde med andre undervisningsformer end folkeskolen, og ungdomsskolen har gennem mange år opbygget et bredt erfaringsgrundlag i forhold til at arbejde med de elever, der har særlige udfordringer. Med dette initiativ vil Ungdomsskoleforeningen og de kommunale ungdomsskoler bidrage til, at alle skoleelever i Danmark får den nødvendige opbakning og de rette vilkår til at kunne komme ind på en ungdomsuddannelse."

Flere elever vurderes ikke-uddannelsesparate

De nye karakterkrav for at starte på en ungdomsuddannelse og kravet om en uddannelsesparathedsvurdering har skabt nye udfordringer for de mest udsatte børn og unge. Seneste undersøgelser viser, at mere end hver fjerde elev i 8. klasse vurderes ikke-uddannelsesparat. Der ligger en stor opgave i at få løftet den gruppe elever, hvilket netop er formålet med "Turboforløb i Ungdomsskolen". Projektet består af intensive læringsforløb på 3-4 uger med fokus på både faglige, personlige og sociale kompetencer og derefter et efterforløb i elevernes folkeskoleklasser. Målet er, at de intensive læringsforløb og efterforløbet skal løfte elevernes faglighed, så de vurderes uddannelsesparate, og så de kan få karakteren 2 ved 9. klassesprøven i dansk og matematik.

”Problemet med manglende uddannelsesparathed er stort og akut. Intensiv læring ser ud til at have en gavnlig effekt på børn, der har det svært læringsmæssigt eller socialt. Vi bør lære af de gode erfaringer, videreudvikle og udbrede det, der virker. For børnenes og for samfundets skyld,” siger direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen og fortsætter ”Ungdomsskolerne har allerede vist, at de er en central aktør i arbejdet med intensiv læring, og vi håber på, at initiativet kan styrke deres rolle yderligere og bidrage til, at endnu flere får en ungdomsuddannelse,” siger hun.

I alt bliver 600 elever fra 7.-8. klasse en del af initiativet. Eleverne vil blive mødt af fagligt professionelle undervisere, der har erfaring med at arbejde netop med de elever, der har brug for et ekstra løft. Initiativet baserer sig på erfaringer fra eksisterende intensive læringsforløb herunder Plan T i Odense Kommune og MiLife i Horsens Kommune.

"Flere steder har ungdomsskolerne allerede arbejdet med lignende forløb. Det giver os et godt erfaringsgrundlag i forhold til at gå i gang med projektet. Vi har desuden god kontakt med rigtig mange folkeskoler, og vi er som organisation godt rustet til at fungere som samlende aktør på tværs i de forskellige kommuner. Vi glæder os meget til at komme igang, da vi mener, det er et rigtigt vigtigt område at tage fat i, så ingen unge bliver tabt på vejen mod uddannelse," afslutter Lars Buchholt Kristensen. 

Yderligere fakta om initiativet:

Der vil i initiativet blive testet fire konkrete modeller for organisering af intensive læringsforløb for hermed at undersøge det faglige og sociale løft, eleverne opnår. Formålet med projektet er at udnytte erfaringer fra allerede succesfulde forløb og på sigt gøre dem til et landsdækkende tilbud. En følgegruppe bestående af repræsentanter fra organisationer på området nedsættes til at yde sparring til projektet og understøtte spredningen. Evalueringen af projektet gennemføres i samarbejde med Epinion.

For kommentarer og yderlige information kontakt:

Ejnar Bo Pedersen, Sekretariatschef, Ungdomsskoleforeningen, tlf. 21 78 05 49.

, presse- og kommunikationskonsulent i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, tlf. 30 52 46 65.