styrket-20indsats-202

5,5 mio. kr. til bedre trivsel og uddannelse til anbragte børn

26.10.2015

Egmont Fonden har netop givet støtte til et initiativ, hvor 15 danske institutioner for anbragte børn skal hjælpe børnene til en bedre skolegang. Målet er, at markant flere anbragte børn skal trives i skolen og gennemføre en afgangseksamen – og dermed få adgang til en ungdomsuddannelse.

Initiativet Styrket Indsats har modtaget 5,5 mio. kr. fra Egmont Fonden og skal hjælpe anbragte børn til en bedre skolegang. I dag har 40 procent af anbragte børn i alderen 16-17 år nemlig ikke taget folkeskolens afgangsprøve – det tilsvarende tal for ikke-anbragte børn er kun 6 procent. De tal skal Styrket Indsats ændre på. 

Fokus på succeshistorierne
Initiativet bygger på metoden ”Positiv Afvigelse”, hvor man fokuserer på det enkelte barns styrker og finder frem til det, der virker, frem for at hænge fast i manglerne. Med initiativet Styrket Indsats ønsker man altså at finde frem til, hvilke faktorer der gør, at nogle børn lykkes med at følge med fagligt og trives i skolen, på trods af at de har samme sociale problemer som andre børn, der ikke lærer og trives i skolen. De gode erfaringer skal herefter bruges til at hjælpe andre anbragte børn.

Et vigtigt og innovativt initiativ
Henriette Christiansen, der er direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, forventer sig meget af indsatsen: ”Egmont Fonden har det som mål, at alle børn skal have en barndom præget af læring og livsduelighed. Nogle grupper af børn har brug for særlig opmærksomhed og voksenstøtte, og det gælder ikke mindst de institutionsanbragte børn og unge. Vi kan blive meget bedre til at støtte disse børn. Egmont Fonden ser Styrket Indsats som et vigtigt og innovativt initiativ, der kan blive en afgørende ny måde at styrke de anbragte børn på,” siger Henriette Christiansen. 

15 institutioner som omdrejningspunkt
Initiativets omdrejningspunkt er 15 udvalgte døgninstitutioner og opholdssteder, hvor de anbragte børn vil være i centrum og blive direkte involveret i det forandringsarbejde, projektet byder op til. Initiativet løber over to år og ledes af Inger Winther Johannsen, partner i PD Academy, og Ahmet Günes, ejer af Gühnes Consulting.

Du kan læse mere om Styrket Indsats her.