enhaandsr-c3-a6kning-ballon

50 mio. kr. til udsatte familier og børn

22.12.2016

Egmont Fonden afsætter over de næste fem år 50 mio. kr. til udsatte børn og deres familier. 

Egmont Fonden, som siden 1920 har givet økonomisk hjælp direkte til udsatte børn og familier, afsætter 50 mio. kr., som over de kommende fem år skal give en økonomisk håndsrækning til udsatte børn og familier i Danmark. 

Pengene går direkte til børn, unge og børnefamilier og kan fx gå til fritidsaktiviteter, computere, ferielejr, julehjælp eller andet, der styrker muligheden for at leve et normalt børne- eller ungdomsliv. 

Direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen, siger: ”Egmont Fonden har i næsten 100 år reageret på akutte behov hos udsatte børn og deres familier. Vi bidrager med en økonomisk håndsrækning, så børnene og familierne får mulighed for at holde den juleaften eller den konfirmation, de drømmer om – ligesom andre børn og familier. Den slags behov er der fortsat mange af, og vi er glade for at kunne tage et medansvar for at imødekomme en del af dem.”

Et dobbelt formål
Siden Egmont Fondens etablering i 1920 har fonden med udgangspunkt i fundatsen ydet direkte støtte til udsatte familier og enkeltpersoner. Siden 2013 er det sket via 
programmet “En Håndsrækning”. Med det program er også fulgt en udvidelse af formålet med støtten – nemlig at den økonomiske håndsrækning aldrig må stå alene, men skal gå hånd i hånd med langsigtet hjælp fx rådgivning eller socialt netværk. 


”Den bærende ide er at yde en akut økonomisk hjælp til nogle af de børn og familier, der har allermest brug for det, og samtidig forstærke den ved også at tilbyde en længerevarende indsats for det barn eller den familie, der modtager hjælpen," forklarer Henriette Christiansen. Denne kombination er evalueret eksternt og har vist sig at have stor effekt for modtagerne af støtten.  
Et dobbelt formål er fx, når de børn og familier, der modtager støtte, efterfølgende får tilbud om at deltage i andre aktiviteter, som kan medvirke til at styrke deres relationer.   

Fire partnere uddeler pengene
Egmont Fonden vil de næste fem år fortsætte sit samarbejde med fire partnerorganisationer, tre i Danmark og en i Norge, som uddeler støtten på vegne af Egmont Fonden. Fælles for dem er deres store socialfaglige kompetence og viden om de mennesker, som har brug for hjælp. Samtidig kan håndsrækningen supplere det langvarige hjælpearbejde, som organisationerne i øvrigt laver.

Henriette Christiansen siger: ”Vi har nøje udvalgt de fire partnerorganisationer og har fået evalueret deres arbejde med En Håndsrækning. De er alle fire tæt på målgruppen af børn og familier og er i stand til at vurdere deres behov meget præcist og samtidig supplere den akutte hjælp med mere langsigtede initiativer, der kan styrke børnene og familierne. Det giver samlet set stor virkning af indsatsen.”
 
Røde Kors er en af de partnere, som uddeler støtten på vegne af Egmont Fonden. Generalsekretær i Røde Kors, Anders Ladekarl, siger om samarbejdet:

”Det er vigtigt for os, at denne form for hjælp ikke ydes enkeltstående, men er en integreret del af vores samlede sociale indsats. En indsats, der både har fokus på at skabe sociale netværk indenfor vores aktiviteter, men også udenfor Røde Kors. En Håndsrækning er for os en meget vigtig døråbner i forhold til at skabe denne længerevarende indsats”, siger han. 

Der er et behov
Selvom vi i dag lever i et velfærdssamfund og langt de fleste ikke oplever mange store afsavn, er der, ifølge Røde Kors, stadig familier, som er økonomisk trængte, og som har brug for hjælp til at leve et normalt børne- eller ungdomsliv: 

”Vi får stadig mange henvendelser fra familier, som er pressede – blandt andet fordi forældrene ikke kan holde juleaften, børnefødselsdage eller betale fritidskontingent. I år har vi modtaget 50 pct. flere ansøgninger om støtte end sidste år”, siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.