Anbragte Børn og Unge
Tomas Bertelsen

30 millioner skal bidrage til bedre læring og livsduelighed for anbragte børn og unge

10.03.2020

Egmont Fonden afsætter mindst 30 mio. kr. for at støtte anbragte børn og unges læring og livsduelighed.

Alle unge har i Danmark lige og fri adgang til uddannelse, men ikke lige muligheder for at gennemføre den.

I dag afslutter hver anden ung anbragt 9. klasse med et eksamensbevis i hånden – mod ni ud af ti ikke-udsatte. Seks år efter grundskolen har hver femte ung anbragt taget en ungdomsuddannelse – mod næsten otte ud af ti ikke-udsatte, viser de seneste tal fra KL.

”Vi er vidne til en alarmerende læringsulighed, som har negative konsekvenser for både det enkelte barn og for samfundet. Det er et samfundsmæssigt svigt, vi gerne vil bidrage til at rette op på”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

Derfor øremærker Egmont Fonden i en ny delstrategi mindst 30 mio. kr. til området over de næste to år.

Egmont Fonden vil støtte på tre områder, nemlig læring, netværk og inddragelse. Til sammen skal det bidrage til at øge læringen og livsdueligheden for anbragte børn og unge.

Uddannelse er den vigtigste beskyttelsesfaktor
Ifølge Egmont Fonden er det afgørende at sætte fokus på de anbragtes børn og unges skolegang.

”For at undgå, at børns opvækst kommer til at bestemme deres fremtid, er det afgørende, at unge anbragte får en uddannelse. Derfor bør der sættes samme ambitiøse mål for anbragte børn og unges læring som for andre børn. Det betyder, at anbragte børn og unge skal være i stand til at bestå folkeskolens afgangseksamen og gennemføre en ungdomsuddannelse”, siger Henriette Christiansen.

”Hvis det skal lykkes, kræver det en fælles indsats, hvor de anbragte børn og unge ikke kun bliver mødt med omsorg. Vi skal systematisk inddrage dem, vi skal lytte og have forventninger til dem, og vi skal sikre dem den nødvendige støtte til læring og livsduelighed”.

Egmont Fonden har som led i den nye delstrategi indgået et fireårigt partnerskab med Lær for Livet, som er et seksårigt læringsprogram for anbragte børn og unge, og støttet en kapacitetsopbygning af organisationen De Anbragtes Vilkår, der arbejder for at fremme anbragte børn og unges ret til et godt liv og give dem en stemme.

Hent Egmont Fondens delstrategi med fokus på anbragte børn og unges læring og livsduelighed her.
Hent publikation ’LYT TIL OS!’ fra Egmont Fondens Børnetopmøde 2017 her.

Fakta:

  • Omkring 11.715 børn og unge i alderen 0-17 år er i dag anbragt uden for hjemmet (VIVE, 2020).
  • Andelen af 9. klasses elever, der ikke fik folkeskolens afgangseksamen, er 50 pct. for anbragte uden for hjemmet og 94 pct. for ikke-udsatte børn (KL, 2019).
  • Andelen, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter endt grundskole, er 27 pct. for udsatte og 24 pct. for anbragte, mens det gælder for 77 pct. af de ikke-udsatte (KL, 2019)
  • 46 pct. af de anbragte børn har haft skoleskift to eller flere gange (Rambøll til brug for Egmont Rapporten 2017)
  • 20 pct. af de anbragte børn har i løbet af deres skolegang en periode, hvor de slet ikke er indskrevet i nogen skole (VIVE til brug for Egmont Rapporten 2017).
  • I 2018 oplevede 27 pct. af anbragte børn, at de var taget med på råd forud for anbringelsen (faldet fra 35 pct. i 2014 og 2016) (Børns Vilkår, 2019).

Yderligere oplysninger
Marie Andergren, kommunikationschef i Egmont Fonden, maa@egmontfonden.dk, 2491 5652