Egmont Fonden_ordblindhed
Tomas Bertelsen

12 nye indsatser skal støtte ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem

17.12.2019

Egmont Fondens bestyrelse har godkendt 12 indsatser, som over de kommende år skal støtte ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem, så de lykkes med at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Egmont Fonden modtog 71 forespørgsler i forbindelse med en ansøgningsrunde, der satte fokus på ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem.

I alt er 12 indsatser nu godkendt til en samlet sum på ca. 14 mio. kr.

”Vi håber på, at disse bevillinger vil vise, at selv med et mindre støttebeløb kan vi skabe en væsentlig forandring på skoler, kommuner og lokalområder. Egmont Fonden vil bidrage aktivt til at kommunikere resultaterne med det håb, at så mange som muligt vil kunne få glæde af erfaringer og styrke forholdene for ordblinde børn og unge”, siger programchef Camilla Bjerre Damgaard, som er ansvarlig for ansøgningsrunden.

Alle 12 indsatser har fokus på, hvordan man bedst hjælper og støtter ordblinde børn og unge, som vokser op i udfordrede hjem. Analyser fra Egmont Rapporten 2018 viser netop, at ordblinde, som vokser op i et hjem med en svag social baggrund ofte får begrænset støtte i familien, bliver diagnosticerede ordblinde senere end andre ordblinde børn og modtager mindre støtte i skolen.

Ifølge analyserne er det 9 ud af 10 ordblinde børn, som vokser op med en stærk social baggrund, der har gennemført en ungdomsuddannelse, mens det samme alene gælder for knap hver anden ordblind ung med en svag social baggrund.

”Der er med andre ord en negativ sammenhæng mellem ordblindhed og barnets sociale baggrund. De 12 indsatser er alle nytænkende og et realistisk bud på, hvordan vi kan gøre en forskel for netop ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem, så de kan øge deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse”, siger Camilla Bjerre Damgaard.

Indsatser skal udvikle løsninger på området
Egmont Fonden forventede forud for ansøgningsrunden at støtte både mindre, lokalt fokuserede indsatser og større indsatser til udvikling, afprøvning og skalering af en lovende indsats.

I alt giver Egmont Fonden støtte til otte mindre og fire større bevillinger:

 • Køng Idrætsfriskole til Summercamps for ordblinde børn og deres forældre (210.000 kr.)
 • SOMENTUM til Det er aldrig for sent – lokal indsats til støtte af sent diagnosticeret unge ordblinde (220.000 kr.)
 • Holbæk Kommune til Diagnosticering, indsats og forældrestøtte: Systematisk indsats for tosprogede ordblinde (245.000 kr.)
 • Skolecenter Jetsmark til Fokus på læsesvage og ordblinde børn i alle fag og i hjemmet (250.000 kr.)
 • Læs for Livet til Læs højt og let: Udgivelser der støtter ordblinde forældres højtlæsning (250.000 kr.)
 • FGU Midt-Vest til Unge ord-ambassadører på FGU (250.000 kr.)
 • Sprogklar til Tidlige indsatser for børn med ikke-vestlig baggrund, som har øget risiko for ordblindhed (270.900 kr.)
 • Maple til Unge med ordblindhed: Motivation og barrierer for gennemførsel af en ungdomsuddannelse 548.400 kr.)
 • Videncenter for Læsning til Læsesucces for ordblinde børn - et tværfagligt samarbejde om ordblinde børns læseudvikling (3,9 mio. kr.)
 • Ungdomsskoleforeningen til Når ord giver mening (1,9 mio. kr.)
 • Egmont Fonden: Katalytisk bevilling til kommunikation og netværk (600.000 kr.)

En bevilling, som ikke fremgår af ovenstående liste, gives først i 2020.

Til sammen vil indsatserne udvikle løsninger på en række af de udfordringer, som ordblinde børn og unge i udsatte familier oplever. Det drejer sig om:

 • Tidlig opsporing, herunder også af tosprogede elever 

 • Øget støtte i hjemmet og til forældrene 

 • Helhedsorienterede indsatser i skolen 

 • Ekstra støtte fx på camps 

 • Særlig støtte til unge på FGU og EUD

Læs mere om ansøgningsrunden her.
Læs mere om Egmont Fondens fokus på ordblindhed her.

FAKTA
Om ansøgningsrunden ’Ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem’

Egmont Fonden arbejder for, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Derfor har vi med en ansøgningsrunde sat fokus på ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem, da vi ud fra analyser kunne se, at deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse er begrænsede i forhold til deres jævnaldrende.

Ansøgningsprocessen er foregået i tre trin:

 • Først sendte ansøgerne en forespørgsel, hvor de beskrev deres idé til en indsats. Fristen for forespørgsel var 1. juli 2019.
 • Herefter udvalgte Egmont Fonden X ansøgere, som blev inviteret til at sende en ansøgning, hvor de videreudviklede og konkretiserede samarbejdet og deres indsats. Fristen for den endelige ansøgning var 22. august 2019.
 • Egmont Fondens bestyrelsen har nu valgt de 12 stærkeste indsatser, som hver modtager 210.000-5 mio. kr.