En fond i over 100 år

Hele Egmont er en erhvervsdrivende fond med et dobbelt formål: Vi har udviklet medier og støttet udsatte børn og unge og bekæmpet fattigdom i over 100 år.

En fond med et dobbelt formål

I 2020 fyldte Egmont Fonden 100 år.

Hele Egmont er en erhvervsdrivende fond med et dobbelt formål: At udvikle moderne medier og støtte filmtalenter og udsatte børn og unge 

Vores almennyttige 100-årige historie er domineret af ét gennemgående tema: Fattigdom og bekæmpelsen heraf. Fra mangel på mad, tøj og brændsel for 100 år siden til det, vi i dag kalder ”den moderne fattigdom”: Det at alt for mange unge ikke er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. For uddannelse er i dag nøglen til et godt liv. Det satte vi særligt fokus på i vores jubilæumsår, hvor vi bl.a. uddelte to jubilæumspriser, samlede udsatte unge til et ungetopmøde og bidrog med nøgletal og analyser om moderne fattigdom og lystlæsning.

Egmont Fonden har givet tusindvis af andre børn en ekstra hånd over de seneste 100 år. Det er i alt blevet til ca. 3 mia. kroner. Pengene kommer fra en del af overskuddet fra Egmonts selskaber– fx Nordisk Film, TV 2 i Norge, Lindhardt og Ringhof og rigtig mange magasiner, bøger og computerspil.

Vi tager et samfundsmæssigt ansvar – og det har vi gjort i 100 år.

Pris til Læs for Livet
Pris til Børn, Unge & Sorg
Nøgletal om udsatte børn og unge

Jubilæumspris til Læs for Livet

Læs for Livet modtager "Egmont Prisen - fordi vi kæmper for børnene!" og 1 mio. kr. for deres arbejde med at øge udsatte børn og unges lystlæsning og adgang til bøger.

Læs mere

Jubilæumspris til Børn, Unge & Sorg

Egmont-medarbejdere i Danmark har udpeget Børn, Unge & Sorg som modtager af Egmont Fondens 100-års jubilæumspris og 1 mio. kr.

Læs mere

Nøgletal om udsatte børn og unge samlet

Over 200 nøgletal om udsatte børn og unges perspektiv på moderne fattigdom er indsamlet.

Læs mere

100 år

Egmont Fonden er grundlagt i 1920

Ca. 100 mio. kr.

Årlige uddelinger til udsatte børn og unge

Ca. 3 mia. kr.

Samlet støtte i nutidskroner siden 1920

En historie om entreprenørskab, innovation og socialt ansvar

1878
1880-1910'erne
1920
1938
1945
1948
1950'erne
1980'erne
1982
1992
1994
2008
2012
2013
2016
2016
2018
2019
I dag
History

Entreprenøren Egmont Harald Petersen

Historien om Egmont Fonden starter med iværksætteren Egmont Harald Petersen. Han vokser op i fattige kår, som søn af en enlig mor og som anbragt i pleje en del af sin barndom. Han drømmer om at starte sit eget trykkeri, og hans mor pantsætter alt, så hendes bare 17-årige søn kan købe en trykkemaskine. I 1878 ser et nyt trykkeri dagens lys i en beskeden lejlighed i København under navnet P. Petersens Bogtrykkeri.

History

Innovation og ny teknologi

Egmont udvikler hele tiden med den nyeste teknologi, snart laver han magasiner og bygger nye forretningsområder. Han er innovativ og entreprenør. Og han er fx den første i Danmark, der bruger farvetryk. Egmont Harald Petersen kalder nu virksomheden Gutenberghus.

History

Egmont Fonden etableres

Egmont Harald Petersen glemmer aldrig, hvor han kommer fra. Han dør i 1914, og med sit testamente ønsker han, at en del af virksomhedens overskud ”skal bruges til filantropiske formål”. I 1920 bliver Egmonts ønske en realitet, da hans kone, Elisabeth, og deres fem børn etablerer Egmont Fonden. Dermed bliver virksomheden til en erhvervsdrivende fond, der skal drive kommerciel virksomhed og forbedre livet for fattige og udsatte børn og familier. Siden 1920 har fonden ydet økonomisk støtte til udsatte børn og familier, og dengang drejede det sig om brændselsstøtte og hjælp til enlige mødre.

En håndsrækning

Støtte til enlige mødre

Siden 1938 har Egmont Fonden næsten kontinuerligt samarbejdet med Mødrehjælpen med fokus på at styrke børn af udsatte og enlige mødre. I dag har vi indgået et 5-årigt partnerskab, som gennem indsatsen 1000 Dage giver gravide og nybagte forældre én samlet indgang til viden, rådgivning og støtte – fra graviditet til barnets 3-års fødselsdag.

Egmont Fonden_Egmont Kollegiet

”De sociale mursten”

Fra 1945 og 50 år frem har vi investeret i at bygge en række store og kendte institutioner som Egmont Kollegiet for 500 studerende, Egmontgården for enlige mødre og deres børn og Egmont Højskolen for unge med handicap.

History

Anders And kommer til Skandinavien

Efter 2. Verdenskrig får Gutenberghus rettighederne til at udgive Disneys tegneserier i Skandinavien. I september 1948 udgives ”Donald Duck” som Kalle Anka i Sverige, en måned senere udkommer tegneserien i Norge, og fra marts 1949 kan danskerne også købe Anders And. Det er Dan Folke, daværende direktør i Gutenberghus, som opdager den elskede Disney-karakter på sine mange rejser til Amerika og bringer ham til Skandinavien.

Mickey

International ekspansion

Efter 2. Verdenskrig udvider Gutenberghus forretningen uden for Skandinavien, først i Tyskland, senere i Storbritannien og landene i Østeuropa.

Digital

Digitale muligheder

I slutningen af 1980’erne begynder Gutenberghus at udforske nye digitale muligheder, og i dag er digital innovation og ny teknologi integreret i alle dele af virksomheden.

Experimentarium

Oplevelsesbaseret læring og kulturformidling

Fra 1982-1991 giver vi støtte til gennemgribende modernisering og ombygning af to af Danmarks vigtigste kulturelle og historiske institutioner, Nationalmuseet og Experimentarium.

Nordisk Film Fonden

TV og film

Gutenberghus skifter navn til Egmont og er med til at grundlægge Norges førende private public service-tv-station, TV 2. Egmont er i dag eneejer af tv-stationen, som leverer nyheder, sport og underholdning gennem ni TV-kanaler, streamingtjenesten TV 2 Sumo og nyhedssitet tv2.no I 1992 bliver Nordisk Film også en del af Egmont, og dermed kommer vores aktiviteter også til at omfatte filmproduktion, -distribution og biograf. I dag er Nordisk Film en af Nordens førende underholdningsudbydere.

Egmont Fonden_bornungesorg

Børn og unge i sorg

Vi tager initiativ til Danmarks første psykologiske rådgivning for børn, som oplever sygdom og død i nærmeste familie. I dag er indsatsen videreført i Børn, Unge & Sorg, som har status af nationalt videncenter på sorgområdet.

Egmont Fonden_Ung fremfor syg

Ung fremfor syg

Gennem en 10-årig indsats har Ungdomsmedicinsk Videnscenter på Rigshospitalet med støtte fra Egmont Fonden bidraget til et paradigmeskifte i det danske sundhedsvæsen, som gør, at unge patienter i dag bliver hørt via bl.a. ungepaneler og behandlet som en særskilt patientgruppe. Hospitalerne har åbnet dørene for frivillige fra Ungdommens Røde Kors, der laver unge-caféer og aktiviteter for syge unge over hele Danmark. Og praksis fra Rigshospitalet er blevet spredt til alle danske hospitaler, og det er bl.a. blevet lovpligtigt at oprette ungepaneler.

skilsmissevindue

Støtte til børn i skilsmisse

Egmont Fonden øremærker 40 mio. kr. til skilsmisseområdet for at skabe bedre vilkår for de børn og unge, hvis forældre er skilt. Visionen er, at intet barn skal føle sig alene med følgerne af forældrenes skilsmisse. Egmont Fonden søsætter et omfattende partnerskab med Børns Vilkår med fokus på at styrke barnets perspektiv på skilsmisse. Det har bl.a. bidraget til en reform af skilsmisseområdet i 2019 og hjælp til mange børn, som er blevet ramt af konflikter relateret til skilsmisser fx via en bisidderordning og rådgivning på Børnetelefonen.

Anbragte Børn og Unge

Anbragte børns læring og livsduelighed

Det er alarmerende få, nemlig kun 25 % af de anbragte børn og unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor tager Egmont Fonden i 2013 initiativ til læringsprogrammet Lær for Livet, som arbejder for at styrke læring og livsduelighed hos anbragte børn. I dag er Lær for Livet en selvstændig organisation, som Egmont Fonden støtter.

Gaming

Nye vækstområder

Gaming, e-handel og digital marketing er alle vækstområder, som Egmont i det seneste årti har investeret massivt i. Og som vi fortsat investerer i. Her udnytter vi vores kompetencer inden for organisering, communities, handel og det at udvikle kreativt kvalitetsindhold til at gå ind i nye vækstmarkeder. Gennem Nordisk Film Games har vi opbygget en portefølje af seks succesfulde, nordiske gaming-virksomheder. Og gennem Egmont Publishing er vi på markedet for e-commerce med en rækkes e-handelsvirksomheder inden for bl.a. outdoor, køkkenudstyr og børn. Det er også gennem Egmont Publishing, at vi søger at tage en ledende position i markedet for digital performance marketing. Tv-streaming, digitale gavekort og digitale bogrettigheder er også nye vækstforretninger.

Egmont Fonden_flygtninge

Akuthjælp til flygtningebørn

Egmont Fonden tager som den første private fond et medansvar for at hjælpe nyankomne flygtningebørn med både psykosocial støtte og støtte til integration i dagtilbud og skole. Flygtningehandlingsplanen til i alt 30 mio. kr. har bl.a. bidraget til, at der er etableret leg- og læringsklubber for børnene, de har fået ekstra hjælp til matematik, og forældrene er blevet klædt på til at kunne understøtte deres børns udvikling.

2018 Småbørnsløftet

Småbørnsløftet

Egmont Fonden er medinitiativtager til Småbørnsløftet, som skal sikre, at alle børn får lige muligheder for at trives, lære og udvikle sig. Egmont Fonden investerer 75 mio. kr. over to år i småbørnsområdet. Småbørnsløftet har bl.a. bidraget til, at de små børn i dag er kommet højere på den politiske dagsorden, at civilsamfundsorganisationer i højere grad fokuserer på de små børn, samt at der er udviklet konkrete metoder til at styrke børns trygge tilknytning og udvikling i de første 1000 dage.

Egmont Fonden_småbørn

De små børns Bornholm

Egmont Fonden indgår et fireårigt samarbejde med Bornholms Regionskommune om De små børns Bornholm, der skal give alle Bornholms små børn lige muligheder for at trives, lære og udvikle sig. Programmet taler direkte ind i Småbørnsløftet og ambitionen er, at programmet kan blive model for andre kommuner.

Egmont_produkt

Vi udvikler medier og giver tilbage til samfundet

Vi er stadig rundet af værdierne fra vores grundlægger: Værdierne betyder, at vi til enhver tid er relevante og vokser med den moderne forbruger. I dag er vi fortsat en medievirksomhed, der bygger på fantastiske fortællinger. Men vi udvikler og fornyer konstant vores medier med storytelling, publicisme, kreativitet og ny teknologi for at skabe de bedste brugeroplevelser på alle relevante platforme. Samtidig giver vi tilbage til samfundet og tager et medansvar for dets udvikling ved at støtte udsatte børn, unge og familier.

Baby stacking tower

Egmont Fonden i dag

Egmont Fondens mål er at styrke børn og unges læring og livsduelighed, så alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Vores mål

Se mere om Egmont Fondens almennyttige arbejde

Gå til forsiden