Egmont Fonden_småbørn

1.000 Dage

Hvert år fødes ca. 60.000 børn i Danmark. På trods af de mange indsatser, der tilbydes gravide og nybagte forældre, er hvert femte af disse børn i risiko for at opleve utilstrækkelige forældrekompetencer.

Formålet

Egmont Fonden og Mødrehjælpen vil gennem partnerskabet 1000 Dage give gravide og nybagte forældre én samlet indgang til viden, rådgivning og støtte fra graviditet til barnets 3-års fødselsdag.

Målsætningen for 1000 Dage er at støtte forældre til mere end hvert femte af de ca. 60.000 børn, der hvert år fødes i Danmark. Ved udgangen af 2023 er målet:

 • 75.000 forældre har søgt viden på www.1000dage.dk 
 • 15.000 familier har deltaget i det digitale læringsforløb
 • 5.000 familier har fået individuel rådgivning i Mødrehjælpen
 • 5.000 familier og børn har deltaget i frivilligaktiviteter
 • 2.000 børn har modtaget Babypakker
 • 2/3 af de forældre, som har deltaget i indsatserne, oplever, at de har fået styrkede forældre- og handlekompetencer, stærkere tilknytning til deres barn samt et stærkere netværk
 • Fortalerindsatsen har ført til konkrete forbedringer for udsatte børnefamilier
 • 1000 Dage-aktiviteter er udbredt til 20 lokalforeninger (heraf tre nyoprettede)
 • 1000 Dage har involveret 1.000 frivillige, som har bidraget med i alt 122.000 timers frivillig indsats.

Gå til Mødrehjælpen.

To ud af tre forældre

Andelen af deltagende forældre, som på kort sigt har fået stærkere forældrekompetencer og netværk.

Stærkere tilknytning

Børn i familier, der deltager i programmet, oplever, at de første 1.000 dage af deres liv er præget af tryg tilknytning og stimulering.

Småbørn

Indsatsområde

25 mio. kr.

Beløb

2019-2023

Periode

Aktiviteter

Indsatsen 1000 Dage bygger på følgende hovedaktiviteter:

 • Digitalt univers: På www.1000dage.dk skabes et digitalt univers rettet mod alle gravide og småbørnsfamilier med råd og vejledning til, hvordan de kan skabe de bedste betingelser for deres barns første 1.000 dage.
 • Et interaktivt læringsforløb: På www.1000dage.dk kan forældre registrere sig og få adgang til et interaktivt læringsforløb, som fra graviditeten og gennem de første år af barnets liv skal styrke forældrene i deres forældrerolle.
 • Rådgivning til udsatte familier: Læringsforløbet suppleres med chat- og telefonrådgivning for de forældre, som har brug for yderligere støtte.
 • Frivillige aktiviteter til udsatte familier: Gennem deltagelse i frivillige aktiviteter får familierne positive oplevelser med at indgå i et fællesskab og mulighed for at træne sociale kompetencer. Aktiviteterne omfatter fx madklubber og gravidgymnastik, babysvømning og naturoplevelser.
 • Babypakker: Mødrehjælpens uddelinger under En Håndsrækning målrettes de familier, som er økonomisk trængte, gennem uddeling af babypakker med basale nødvendigheder og stimulerende aktiviteter til spædbarnet.
 • Fortalerarbejde: Erfaringer og resultater fra 1000 Dage formidles gennem en intensiveret fortalerindsats, hvor Mødrehjælpen i samarbejde med andre aktører på småbørnsområdet vil sætte vilkårene for udsatte småbørnsfamilier på den politiske dagsorden.
En vigtig informationskilde
Spotte dem med støttebehov
Den politiske dagsorden

En vigtig informationskilde

Vi indgår i et partnerskab med Mødrehjælpen for at sikre let tilgængelig viden af høj kvalitet til alle gravide og småbørnsfamilier.

Spotte dem med støttebehov

Vi indgår i et partnerskab med Mødrehjælpen for bedre at kunne spotte og støtte de forældre, som har behov for hjælp til at udfylde forældrerollen.

Den politiske dagsorden

Vi indgår i et partnerskab med Mødrehjælpen for at sætte vilkårene for udsatte småbørnsfamilier på den politiske dagsorden.

Vil du vide mere?

Småbørn

Mødrehjælpen er en partnerskabsaftale

Vi indgår partnerskaber for at udvikle langsigtede løsninger på, hvordan udsatte børn og unges chancer for at få en ungdomsuddannelse kan forøges.

Gå til Partnerskaber