Logo

RSS Print

Ny strategi på vej

Egmont Fonden er i gang med et strategiarbejde, som vil udmønte sig i en ny almennyttig strategi for fonden fra foråret 2017 og frem til og med 2021.  

Den nye almennyttige strategi vil tage afsæt i fondens arv og historie og i fondens erfaringer med og viden om, hvordan man kan styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Fonden er i gang med at gennemføre en række analyser, som skal danne vidensmæssigt grundlag for den nye almennyttige strategi.