Logo

RSS Print

Sådan arbejder vi

Egmont Fonden arbejder for at forbedre udsatte børn og unges muligheder gennem viden, kapital og netværk. 

Egmont Fonden støtter sårbare børn og unge på fire måder – gennem donationer, gennem vores spireprogrammer, gennem partnerskaber og gennem vores signaturprojekt. Desuden støtter Egmont Fonden talentudvikling og filmformål gennem Nordisk Film Fonden.

Donationer

Egmont Fonden giver støtte til indsatser, der har til formål at hjælpe sårbare børn og unge til et bedre liv. 
Du kan se en oversigt over, hvilke initiativer Egmont Fonden har støttet, her.

Spireprogram

Egmont Fondens Spireprogram er for ildsjæle, personer eller organisationer, der har en konkret idé til på nye måder at styrke omsorg og læring for børn og unge.

Spireprogrammet er et fleksibelt program, opdelt i forskellige faser. Programmet har fokus på at udvikle, afprøve og udbrede nye koncepter. Som spire får du ud over økonomisk støtte også rådgivning, netværk og viden, som vi skræddersyr til netop dit behov. Læs mere om spireprogrammet og hvordan du bliver spire her.

Partnerskab

Egmont Fonden etablerer partnerskaber med udvalgte, kompetente organisationer for at udvikle langsigtede løsninger på komplekse problemstillinger for børn og unge. Det er ikke muligt at ansøge Egmont Fonden om partnerskab, men vi er altid åbne for at gå i dialog med nye potentielle partnere. Du kan læse mere om vores partnerskaber her.

Signaturprojekt

Egmont Fonden iværksætter også selv initiativer på områder, hvor vi vurderer, der er et særlig stort støttebehov. Vores signaturprojekt Lær for Livet sikrer over ti år omsorgsfuld læring til 1000 anbragte børn. 
Du kan læse meget mere om signaturprojektet her.