Logo

RSS Print

Artikler og debatindlæg

På denne side kan du se en oversigt over udvalgte artikler og debatindlæg, hvor Egmont Fonden optræder.

Folkemødet 2017

Program om anbragte børn og unge på Folkemødet 2017 

Program om Småbørnsalliancen på Folkemødet 2017

Egmont Fonden: Børns skolegang er vores fælles ansvar:

http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/egmont-fonden-boerns-skolegang-er-vores-faelles-ansvar

Egmont Fonden: Lad os sammen løse 15 procent-problemet:

http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/egmont-fonden-lad-os-sammen-loese-15-procentproblemet

Mange taler om om anbragte unges udfordringer. Vi har lyttet til dem selv:

https://www.zetland.dk/historie/sOLVKmkY-aeW04Gvq-c6ade

Fond investerer millionbeløb i forening, der skaber mønsterbrydere: 

http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/fond-investerer-millionbeloeb-i-forening-der-skaber-moensterbrydere

Invester i de højt begavede børn:

http://www.b.dk/kronikker/invester-i-de-hoejt-begavede-boern 

Vi skal ville mere for vores små børn:

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9359206/vi-skal-ville-mere-for-vores-smaa-boern/

Julehjælp åbner døre til udsatte familier:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/julehjaelp-aabner-doere-til-udsatte-familier

Ny rapport: Udsatte småbørn har brug for tidligere hjælp:

http://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-rapport-udsatte-smaaboern-har-brug-tidligere-hjaelp

Egmont Fonden finder royal norsk mage:

http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/egmont-fonden-finder-royal-norsk-mage?ref=newsletter&refid=22302&SNSubscribed=true&utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=civilsamfund

Det offentlige overlader social fornyelse til private fonde:

https://www.mm.dk/det-offentlige-overlader-social-fornyelse-til-private-fonde/

Metropols studerende skal støtte børn i sorg:

http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/nyt-projekt-metropols-studerende-skal-hjaelpe-boern-i-sorg

Når gammelt tankegods skaber ny værdi:

http://www.altinget.dk/artikel/naar-hattedamer-saetter-det-lange-lys-paa

Ny app skal hjælpe traumatiserede flygtningebørn:

http://www.altinget.dk/artikel/ny-app-skal-forebygge-traumer-hos-asylboern

Egmont Fonden: Sæt tidligt ind mod unge på kanten:

http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/egmont-fonden-saet-tidligt-ind-mod-unge-paa-kanten

Egmont Fonden lancerer nyt ventureprogram:

http://www.altinget.dk/artikel/egmont-fonden-lancerer-nyt-ventureprogram

Fonde om foreningsundersøgelse: Bekymrende tal:

http://www.altinget.dk/artikel/fonde-om-foreningsundersoegelse-bekymrende-tal

Fondsmillioner skal give flygtningebørn en god start:

http://www.altinget.dk/artikel/fondsmillioner-skal-give-flygtningeboern-en-god-start

Egmont-millioner til Læs for Livet:

http://www.altinget.dk/civilsamfund/navnenyt.aspx?id=22803

"Den moderne fattigdom er, når unge forlader skolen uden at kunne læse, skrive og regne":

http://www.altinget.dk/artikel/den-moderne-fattigdom-er-naar-unge-forlader-skolen-uden-at-kunne-laese-skrive-og-regne

Pengene bruges med hjerne og hjerte:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/pengene-bruges-med-hjerte-og-hjerne

Turboforløb skal hjælpe udfordrede elever videre i livet:

http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Indlaeg-af-M/160408-Turboforloeb-skal-hjaelpe-udfordrede-elever-videre-i-livet