Logo

RSS Print

Læring

Lyst til læring

Vi støtter projekter, der fremmer skolebørns lyst til at lære. Målgruppen er børn i grundskolen med særligt fokus på

  • børn i læringsvanskeligheder
  • højtbegavede børn med sociale vanskeligheder ift. jævnaldrende

Vil du gerne søge?
Alle kan søge om støtte til indsatser for børn og unge. De fleste midler uddeles til organisationer, foreninger, offentlige institutioner eller forskningsinstitutioner.
Egmont Fonden støtter nytænkning og metodeudvikling, og vi støtter udbredelse af indsatser, der har vist, at de har effekt. Vi støtter ny viden. Vi støtter indsatser, hvor børnene og de unge er aktive, deltagende og medbestemmende. Vi støtter informationsmaterialer og læremidler, især når det er en del af en større indsats. Vi støtter også forskning, men kun i begrænset omfang og kun, når den er stærkt knyttet til praksis.
Egmont Fonden støtter indsatser i Danmark og Norge.
Læs mere her om, hvordan du søger.